Skip to content

2018 week 22 | Domper

In de Wassenaarse Krant van woensdag 23 mei jl lazen we dat de formatie is geklapt : de VVD en CDA willen geen 15 % verhoging van de OZB. Deze door Hart van Wassenaar ( HvW ) voorgestelde omvangrijke lastenverzwaring achten deze partijen niet alleen onnodig, maar ook onverstandig. Bovendien wordt in een analyse door gemeentelijke adviseurs de noodzakelijkheid van deze extra lastenverzwaring niet onderschreven.

Aldus de berichtgeving zijdens deze twee partijen.

In dezelfde aflevering van DWK meldt HvW dat in het overleg met de VD en het CDA weliswaar een duidelijke bezuinigingsronde was afgesproken, maar dat zulks feitelijk nog te krap was en zeker geen solide financiële situatie voor onze gemeente zou op leveren.

Aanvankelijk zou HvW hier toch mee ingestemd hebben met de gedachte dat gaandeweg van binnenuit verdere verbeteringen zouden kunnen plaats vinden.

Maar het onderlinge vertrouwen begon te dalen, en daarmee het geloof dat het goed zou komen. Mede vanwege ( zeer ) ongunstige ontwikkelingen dit jaar, heeft HVW toen zwaar ingezet op een verhoging van de OZB.

Juist omdat de ontvangsten van het Rijk in de komende jaren fors gaan dalen.

Maar de VVD en CDA kijken daar anders tegenaan. Voor HvW betekent dit : einde verhaal …

Aldus de berichtgeving van HvW.

En ja, daar zitten we nu, als Wassenaarders ….!

De partijen die we nu juist onze stem gegeven hebben om de toekomst van ons dorp veilig te stellen, lukt het niet om samen een solide financieel plaatje neer te zetten.

Zeer teleurstellend, en ook tragisch, want onze ZELFSTANDIGE toekomst staat op het spel.

Uiteraard is er ten volle begrip voor de “strijd” om voor deze complexe financiële (toekomst-) situatie een goede oplossing te vinden.

En we beseffen als Wassenaarse burgers terdege dat wanneer we alle prachtige verworvenheden in ons dorp willen behouden ( leefomgeving, sociale zorg, recreatieve voorzieningen, infrastructuur, erfgoed, etc. ) daar een prijs voor betaald moet worden.

En we zijn zeker bereid daar een faire redelijke prijs voor te betalen.

De Vrienden van Wassenaar kunnen zich niet voor stellen dat genoemde partijen daar in alle openheid en redelijkheid niet uit kunnen komen.

De formateur, Dick Sluimers ,heeft reeds veel van zijn krachten gegeven om tot oplossingen te komen. Wellicht kunnen De Vrienden nog een helpende hand bieden ….!

Misschien ( te) ver gezocht , maar toch ..

Daar zijn Vrienden voor !

Back To Top