Skip to content

2018 week 21 | Het luisterende oor

U weet vermoedelijk dat de VVD, Hart voor Wassenaar en het CDA bezig zijn een nieuwe coalitie te formeren voor de komende Wassenaarse raadsperiode. Vorige week lazen wij op de voorpagina van De Wassenaarse Krant een interessante oproep van deze formerende partijen. Zij nodigen u uit uw ideeën aan te dragen. Bravo, zo’n interessant novum hebben wij als inwoners van Wassenaar nog niet meegemaakt: inwoners nauwer betrekken bij het maken van de plannen voor de komende jaren. Immers, bij vroegere coalitiebesprekingen was het voor de Wassenaarder vaak afwachten wat uiteindelijk door de betrokken partijen onderling – veelal in de gerieflijke beslotenheid van een achterkamertje – als programma eruit kwam rollen. Een programma waarvan de kersverse coalitiepartijen dachten dat dit wel goed zou zijn voor de Wassenaarse mensen. En daar ging de politiek vervolgens mee aan de slag.

De Vrienden van Wassenaar zijn blij met deze uitgestoken handen en deze luisterende oren. Twee maanden geleden konden wij constateren dat de Wassenaarse kiezer door middel van de gemeenteraadsverkiezingen heeft gesproken. En nu zien we dat dit geen eenmalige uitspraak is geweest, maar dat wij kunnen blijven spreken en kunnen meedenken over hoe nu verder. Hiermee laten deze raadsleden zien dat zij niet behoren tot het slag politici waarover menig burger in Nederland roept “ze doen maar”, politici die partijbelang soms belangrijker vinden dan inwonersbelang, politici die soms meer gefocust lijken op eigen carrièreperspectieven dan op perspectieven van burgers.

In eerdere columns wezen wij erop dat in menig Wassenaarse inwoner veel specifieke kennis huist. Wellicht welkome kennis, die tot dusver klaarblijkelijk niet goed haar weg heeft weten te vinden in de richting van onze lokale politieke beleidsmakers. Waaronder ook de kennis die zich bevindt onder de 40 procent van onze inwoners die niet heeft gestemd. Waaronder ook de kennis bij mensen die geen weet hebben wat er allemaal in onze gemeente speelt, aangezien zij vanwege een NEE-NEE-sticker op hun brievenbus De Wassenaarse Krant niet willen ontvangen.

Dus goed nieuws, deze uitnodiging van onze formerende politici. Hebt u ideeën, schroom niet om deze aan de formerende partijen kenbaar te maken. Wij herhalen daarom nog even het e-mailadres dat zij u in De Wassenaarse Krant van vorige week hebben geboden: formatie@wassenaar.nl

Wij als vereniging Vrienden van Wassenaar adviseren al decennialang onze politici over allerlei zaken waarover wij ons bekommeren. Gevraagd en ongevraagd. Pakt u nu die kans? Maakt u ook gebruik van het geboden luisterend oor?

Back To Top