Skip to content

2018 week 17 | Helder

Burgemeester Koen deed heldere uitspraken op de Algemene Ledenvergadering 

van De Vrienden van Wassenaar.  Nadat scheidend voorzitter John Lintjer als nieuwste erelid  in 

warme bewoordingen was toegesproken zette burgemeester Koen de toekomst 

van het dorp kraakhelder uiteen. En dat klonk bijzonder positief. Wij leven in een 

fraaie , groene woongemeente in de top van de Metropool regio Rotterdam – Den Haag. 

Met een natuur- en cultuur historische inbedding in een overigens volle randstad. 

Waar naast Nederlanders veel andere nationaliteiten een aantrekkelijk tehuis vinden. 

Vaak medewerkers van ondernemingen en internationale organisaties van elders in 

de Metropool regio. En waar ook de diversiteit van de traditionele wassenaarse 

bevolking een krachtig  pluspunt vormt. Wassenaar is een gemeente die zichzelf 

prima kan besturen. De vernieuwde gemeenteraad staat te trappelen en het 

dorp telt , ook in verhouding tot andere plaatsen, zeer veel vrijwilligers die een 

bijdrage willen leveren. Belangrijk is voorts dat de burgemeester openlijk en 

duidelijk brak met de sfeer van achterkamertjes en geheimhouding. Zoals hij 

benadrukte wij praten hier over “ openbaar bestuur  “.  Daar past transparantie 

van besluitvorming bij . Natuurlijk ondersteunen De Vrienden  ( “ die vormen het schaduwkabinet, 

zoals in Katwijk het predikanten overleg die rol speelt “ ) de aanpak van de burgemeester 

ten volle. In een democratie houdt een gemeentebestuur ook rekening met standpunten 

van minderheden in de Raad en ook met die van burgers. Een gezamenlijke aanpak 

om de mooiste woongemeente van Zuid-Holland extra op de kaart te zetten.  

Natuurlijk hebben politieke partijen onderling verschillende opvattingen. En daar mag 

best over gediscussieerd worden. Dat moet zelfs. Maar het doel is éénduidig , 

de woon- en levenssituatie van de wassenaarders waar mogelijk verbeteren. 

Deze columnist was aanwezig ter vergadering. Hij vond de sfeer uitstekend. 

Met zo’n toespraak en discussie krijg je weer vertrouwen in het lokale bestuur. 

De columnist ging dus met goed gemoed en vrolijk naar de borrel die De Vrienden 

( het moet gezegd bij hoge uitzondering ) aanboden. 

Het komt wel goed in Wassenaar ! 

Back To Top