Skip to content

2018 week 16 | Wassenaar bruist…

De lentekriebels hebben toegeslagen in Wassenaar. Op velerlei fronten worden plannen gemaakt en initiatieven ontwikkeld om het lente en zomerseizoen in ons dorp inhoud te geven. In de lokale media worden we geattendeerd op de vele acties die in gang 

zijn gezet.

Bijvoorbeeld op muzikaal gebied. Zo was daar op 8 april het Jazz concert met Joke Bruijs in de Warenar.  Op 22 april kunnen we luisteren naar een concert van Excelsior ( samen met De Phoenix uit Wateringen) in de Amerikaanse school.

Het International Chamber Music Festival komt het seizoen  opluisteren met een programma van 31/05 t/m 06/06.

Maar ook op cultureel gebied worden we verblijd. De Kunstgroep Wassenaar vergast ons op de 10eWassenaarse Salon in de Paauw en in de Molen Galerie ( tot 27 april ). 

De Museumweek  ( 09 t/m 15 april ) werd ingeluid door Kasteel Duivenvoorde met een tentoonstelling “ Het Verhaal “ die loopt t/m 26 october. 

Ook op de huizenmarkt laat Wassenaar van zich horen. De Open Huizen-dag op 7 april leidde meteen tot een verrassingseffect. Enkele straten ( sorry lanen ) in ons dorp bleken plotseling, op landelijk niveau, het hoogste percentage te scoren van de meeste dure woningen in de laan. 

Aan de randen van ons dorp gebeurt ook van alles. Aan de zuid-zijde werd de Amerikaanse Ambassade op 26 maart feestelijk geopend, en aan de noord-zijde gaat men  de tunnelaanleg voor de Rijnland-route voorbereiden.

Kortom, zo veel is duidelijk : Wassenaar bruist  !!

Daar waar vorig jaar door een hoge overheidsfunctionaris  Wassenaar werd afgeschilderd als een reservaat , een in zichzelf gekeerde leefgemeenschap, wordt door bovenstaand palet aan activiteiten  deze stellingname volledig gelogenstraft. Ook  werd toen een waarschuwende vinger geheven: een slecht bestuurde gemeente zou nopen tot ingrijpen, tot wellicht een geforceerde fusie……! 

 Inmiddels zijn we gelukkig vele stappen verder.

Alle politieke partijen richten hun vizier op goed bestuur en een college van bekwame en gekwalificeerde wethouders.

De coalitie is gevormd en het is de taak van de coalitiegenoten invulling te geven aan deze opdracht.

De Vrienden hebben daar alle vertrouwen in . Het zelfstandigheidsvraagstuk speelt  dan niet meer. Wassenaar gaat zijn eigen toekomst invullen.

KOM  LUISTEREN  NAAR  ONZE  BURGEMEESTER  OP  DONDERDAG  19 APRIL .

HIJ  GAAT ONS HIEROVER  MÉÉR   VERTELLEN OM  20.30 U  IN  DE  WARENAR.  IEDEREEN  IS VAN  HARTE  WELKOM .

Back To Top