Skip to content

2018 week 15 | HET LIGT VOOR DE HAND

Het ligt voor de hand. Dat na de gemeenteraadsverkiezingen de twee politieke 

partijen die gewonnen hebben gezamenlijk een nieuw bestuur willen vormen. 

En een gedegen bestuurspartij vormt dan een goede partner. 

Hopelijk gaan deze drie voor een no-nonsense aanpak zonder politiek geneuzel. 

Gewoon direct en volop aan de slag voor de burger. Zonder vriendjespolitiek 

of achterkamertjes. En dan lijkt het ook verstandig om het te sluiten 

coalitieakkoord niet helemaal dicht te timmeren. Zodat de betrokken fracties 

niet schaapachtig hoeven te volgen. Nog belangrijker : opdat ook de democratische 

discussie voluit en in openheid gevoerd kan worden. 

Een bestuursakkoord op hoofdlijnen is zeer goed denkbaar omdat grote overeenstemming 

bestaat wat de wassenaarse inwoner wil. Om te beginnen een zelfstandig en vooral 

een eerlijk en betrokken bestuur. Behoud van het groen in en rondom Wassenaar 

heeft prioriteit evenals versterking van ons fraaie cultureel erfgoed. Natuurlijk 

de verkeersproblematiek en een snelle aanpak van de ondertunneling. Als wij het 

goed zien dan kan de reeds bestaande , zorgvuldige, aanpak van de sociale zorg 

verder versterkt worden met één gespecialiseerd gemeentelijk loket. En wat denkt u 

van een frequente afvalinzameling in onze groene gemeente. De Vrienden ontvangen 

hierover nog al wat klachten. Tenslotte zijn de inwoners het roerend eens dat de 

gemeente een solide financieel beleid moet voeren. Maar wat betekent dat ? 

Dat betekent ten eerste dat onze financiele reserves niet als dekkingsmiddel 

kunnen worden gebruikt voor lopende uitgaven. En verder dat kostenefficiënt 

gewerkt moet worden en misschien wat minder externe bureaus ingehuurd 

moeten worden. 

Op hoofdpunten ligt overeenstemming over al deze punten gauw voor de hand. 

Over de details zullen nieuwe wethouders zich moeten beraden. Daarom moet 

gezocht worden naar ervaren en solide wethouders die niet in het bestuur 

willen vanwege hun ego. Drie politieke partijen in de coalitie. Kunnen drie wethouders 

het werk dan ook aan ? De Vrienden menen dat dit zeker kan als mensen gekozen 

worden op kwaliteit en op hun wil tot constructieve samenwerking. Tezamen met 

een goede burgemeester, zoals de huidige, kunnen wij als burgers een evenwichtig 

en praktisch bestuur verwachten. Aan de slag ; het gaat om wassenaar 

PS : Overigens , mis niet de kans om de huidige burgemeester, Frank Koen, te 

horen over ons dorp. En met hem in debat te gaan. Donderdag 19 april aanstaande . 

De Warenar. 20.30 uur.

Back To Top