Skip to content

2018 week 14 | Gefeliciteerd

Felicitaties voor al die jonge, fruitige wassenaarders die vol elan en voorzien van een zee aan bloemen vorige week zijn geïnstalleerd als nieuw gemeenteraadslid en als commissielid. Meer dan de helft van onze gemeenteraad is in één klap vernieuwd. Nieuwe gezichten, soms minder bekende wassenaarders gaan zich ongetwijfeld met hart en ziel inzetten voor de inwoners van ons mooie dorp. Dat belooft nog wat : het spreekwoord luidt niet voor niets “ nieuwe bezems vegen schoon “ . Maar ook felicitaties voor de minderheid van oude rotten. Mensen met ervaring die weten

hoe in Wassenaar de hazen ( en herten ) lopen. Om in een gemeenteraad ervaring met vernieuwing te combineren lijkt een recept voor succes. Wel op voorwaarde dat een modus gevonden wordt om goed met elkaar om te gaan. Het resultaat is dan een goede bestuurscultuur. De schrijver van deze column heeft onlangs de Amerikaanse film “ The Post “ bekeken. De film gaf een indrukwekkend beeld van de moeilijke en soms innerlijk tegenstrijdige afwegingen en spanning van een eenzame vrouw in een dominant mannenbolwerk. Katharine Graham , uitgever van The Washington Post , moest beslissen om illegaal verkregen geheime documenten wel of niet te publiceren. Publicatie zou zowel de President van de Verenigde Staten als haar boezemvriend Robert McNamara in een ontluisterend daglicht plaatsen. En zelf zou zij het risico lopen om bij plaatsing veroordeeld te worden. Voorwaar een moeilijke afweging. De geldschieters van de krant kunnen zich geen ruzie met het establishment veroorloven. Maar een goede krant , en een goed journalistiek product wordt nog steeds gezien als de belangrijkste bewaker van een gezonde democratie. Mevrouw Graham nam uiteindelijk de ( ook achteraf gezien ) juiste beslissing om tot plaatsing over te gaan. Maar de President van de Verenigde Staten werd haar grootste vijand. Heeft zij een voorbeeldfunctie voor nieuwe gemeenteraadsleden ? Misschien wel. Openbaar bestuur functioneert immers op gezag. En gezag heb je niet automatisch , maar moet verdiend worden. Ook onze nieuwe gemeenteraadsleden zullen ervaren dat invloed en gezag niet automatisch verbonden zijn aan het uitbrengen van je stem in de Raad. Daartoe is reflectie nodig en ontvankelijkheid voor adviezen. En zeker ook een transparante afweging van voor – en tegenargumenten. Maar waarom zouden onze nieuwe bestuurders niet in de geest van mevrouw Graham handelen ? Het doel is toch duidelijk.

Het gaat om Wassenaar.

P.S. De Vrienden hebben waarnemend burgemeester Koen uitgenodigd om zijn persoonlijke indruk te geven van Wassenaar en het bestuur. Dat zal gebeuren op donderdagavond 19 april in de Warenar. Houd u deze datum alvast vrij.

Back To Top