Skip to content

2018 week 13 | Een nieuwe gemeenteraad, een nieuw geluid?

De stemhokjes zijn gedemonteerd. De rode potloden terug in de doos. De borden met de affiches van de politieke partijen weggehaald. Hier en daar prijkt achter een Wassenaars raam nog een vergeten affiche, als souvenir van een dynamische verkiezingscampagne.

Bijna 12.000 van de bijna 20.000 kiesgerechtigde Wassenaarders hebben hun stem uitgebracht. 60 procent heeft dus van het stemrecht gebruikgemaakt. Ook deze uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen toont weer markante verschuivingen in de lokale politieke verhoudingen. Verschuivingen, die her en der blijmoedige instemming of mopperende ontstemming bewerkstelligden. Wassenaarse kiezers hebben gesproken.

Die andere 40 procent is niet komen opdagen. Je vraagt je af waarom. Het is wel curieus dat als je met zo’n niet-stemmer even doorpraat, er wel degelijk sprake is van betrokkenheid met het wel en wee van ons dorp. Wat is het dan? Ongeloof en cynisme jegens de politiek? Gelatenheid en onmacht, omdat zij menen niet gehoord te worden door de politiek? Of is het domweg onverschilligheid en ongeïnteresseerdheid? In dit verband is het opmerkelijk dat op nogal wat brievenbussen van Wassenaarse woningen een NEE-NEE-sticker staat geplakt. Deze inwoners geven dus aan geen prijs te stellen op ontvangst van onze lokale Wassenaarse krant en blijven hierdoor verstoken van het Wassenaarse nieuws. Ook van deze column.

Terug naar de verkiezingen. Frappant was tijdens de verkiezingscampagne de eensgezindheid van partijen op hoofdonderwerpen. Zo werd dit door menig bezoeker van het door De Vrienden van Wassenaar georganiseerde lijsttrekkersdebat op 14 maart ervaren. Alle politieke partijen hebben zich een voorstander van voortzetting van de bestuurlijke zelfstandigheid van Wassenaar verklaard. Tijdens het begin van dit lijsttrekkersdebat hebben alle partijen bovendien volmondig bevestigd dat zij uitsluitend aan een coalitie willen deelnemen die de bestuurlijke zelfstandigheid van Wassenaar wenst te handhaven. Alle partijen hebben bovendien unisono gehamerd op behoud van het groen, op veiligheid, op gezonde financiën, op goed bestuur.

Voor de nieuw aan te treden gemeenteraadsleden, de nieuw aan te treden wethouders en onze burgemeester om deze schone taken te verwezenlijken. En die 40 procent afwezige kiezers? Ligt er niet een opgaaf om te trachten ook hen te bereiken en erbij te betrekken?

De vereniging Vrienden van Wassenaar stelt zich al ruim 50 jaar open voor de Wassenaarder die het belangrijk vindt het unieke woon- en leefklimaat van ons dorp te behouden. En wil een betrokken gesprekspartner zijn voor Wassenaarse bestuurders. Ook weer voor de komende jaren. Neem eens een kijkje op www.vriendenvanwassenaar.nl

Back To Top