Skip to content

2017 week 31 | Spijt

Spijt

Oudere geboren en getogen Wassenaarders herinneren zich nog het zogeheten Hofpleintreintje en de Gele Tram. De Hofpleintrein verbond hartje Rotterdam met Scheveningen en deed Wassenaar-Zuid aan, grotendeels over het traject waar nu de Landscheidingsweg loopt. Wassenaar was rijk aan twee treinhaltes: één bovenop het Viaduct, één verderop bij de Buurtweg. Ook enige in Wassenaar wonende Rotterdamse havenbaronnen maakten dankbaar gebruik van dit vervoermiddel. Het verhaal gaat dat als zo’n havenbaron ’s morgens iets te laat op het perron verscheen, de trein beleefd was blijven wachten. 

De Gele Tram verbond ieder kwartier Wassenaar met hartje Den Haag en ieder halfuur met Leiden. De tramroute naar Den Haag ging via Deijlerweg, Van Oldenbarneveltweg, Prinsenweg, Groot Haesebroekseweg, Wittenburgerweg, het Viaduct, Benoordehoutseweg. U ziet vandaag nog steeds in het Viaductcomplex twee ronde tunneltjes voor het toenmalige tramtracé. Daar was een halte. De Gele Tram bood aldus ook een fraaie overstapmogelijkheid naar het Hofpleintreintje.

Gedurende een groot deel van de eerste helft van de vorige eeuw hebben vele Wassenaarders kunnen profiteren van deze verbinding. Indertijd was hier kennelijk goed over nagedacht. Totdat in de vijftiger jaren de auto een populair vervoermiddel ging worden. Bazen van spoorweg- en trammaatschappijen voorzagen in hun opperste wijsheid dat deze opkomst van de auto kennelijk negatieve invloed zou gaan hebben op de bestaande openbaarvervoersfaciliteiten. Daarom werd op 4 oktober 1953 de Hofpleinverbinding opgedoekt. De Gele Tram heeft het iets langer uitgehouden, maar reed eveneens voor het laatst op 9 november 1961. De bus moest het allemaal maar overnemen.

Wat deze bazen toen niet zagen was dat deze enorme vlucht van het autoverkeer later zou leiden tot de dramatische files, opstoppingen en verkeersinfarcten zoals heden ten dage gebruikelijk. Tot nijpende parkeerproblemen die wij tegenwoordig in menig grotere stad ervaren. Tot enorme stijging van benzineprijzen en parkeergelden, waarvan rendementsdenkende overheden gretig een behoorlijk graantje gingen meepikken. Voor het geld dat je kwijt bent aan een middagje parkeren in de binnenstad kun je tegenwoordig een copieuze lunch nuttigen.

Jammer. Hadden wij het Hofpleintreintje en de Gele Tram toen niet afgedankt, dan hadden wij op die trajecten nu een hoogfrequente Randstad Rail kunnen zien rijden. En menig Wassenaarder zou er niet meer over piekeren om met de auto naar de stad te gaan.

Wat vinden wij als Vrienden van Wassenaar dat gezagsdragers hiervan kunnen leren? Bezin je voordat je rigoureus gaat afdanken en opdoeken. Later krijg je er misschien hartstikke veel spijt van.

Back To Top