Skip to content

2017 week 9 | Koop in Wassenaar

KOOP IN WASSENAAR !

De ‘Vrienden’ zijn er om alle aspecten van de leefbaarheid in Wassenaar kritisch te volgen. En ook de gezondheid van het Wassenaarse winkelaanbod heeft haar grote belangstelling. Directe aanleiding voor deze column was de aangekondigde verdwijning van Bruna aan de van Hogendorpstraat. De eigenaren van Bruna zijn niet met de eigenaar van het pand tot overeenstemming gekomen over de verlenging van het huurconctract. “Heel jammer dat deze leuke zaak gaat verdwijnen” zeggen veel Wassenaarders. Ook de snelle opeenvolging van uitbaters van het restaurant boven de garage van de Luifelbaan is een teken aan de wand. Liggen de huurprijzen van winkelpanden in het centrum van Wassenaar te hoog voor een goede exploitatie van een winkel in dit gebied ? “Nee” meent het centrummanagement van Wassenaar “dat kan je in zijn algemeenheid niet zeggen. Wij hebben op het ogenblijk zeven gevallen van leegstand in het centrum en dat is, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Voorschoten, lààg. Wèl kunnen wij nog veel verbeteren aan de toegankelijkheid van het centrum voor het winkelend publiek. Wij pleiten bijvoorbeeld voor een groter gebruik van de (gratis) parkeergarages onder de Langstraat en bij de Luifelbaan, waardoor het parkeren van auto’s langs de centrumstraten kan verminderen. Daar zou dan meer ‘groen’ kunnen komen wat de aantrekkelijkheid van het centrum verhoogt. Daarom gemeente: Verbeter de verwijzing naar deze garages ! Wat wij toejuichen is de sterke toename van horecagelegenheden in het centrum van Wassenaar. Er is op het ogenblik op dit gebied een grote diversiteit in ons dorp, waardoor het aantrekkelijk wordt voor de consument het centrum te bezoeken en waardoor ook het bezoek aan winkels wordt gestimuleerd. Wat ons wèl stoort is het grote aantal borden dat winkeliers op de trottoirs vòòr hun winkels plaatsen. In de Langstraat en op de Luifelbaan. Dat maakt een rommelige indruk en vermindert de aantrekkelijkheid voor het winkelende publiek. Het is niet reëel de schuld van verdwijnende winkels te leggen bij de eigenaren van de panden en van hun vraag van te hoge huurprijzen. Nieuwe huurprijzen liggen eerder lager dan hoger in vergelijking met vroeger. Het gevaar voor de Wassenaarse winkeliers ligt eerder bij het straks ontstaan van immense winkelmalls in Leidsenhage en Zoetermeer. Als Wassenaarders straks dààr hun inkopen gaan doen hebben wij hier ècht een probleem”.

Daarom een oproep van de ‘Vrienden’ aan de Wassenaarse burger: Doe uw inkopen in Wassenaar ! 

Back To Top