Skip to content

2018 week 7 | Schande

SCHANDE

Dat was de titel van onze column in December 2013.

Toen aan vier dronken en ruziemakende gemeentebestuurders gezamenlijk euro 151.000 belastinggeld werd uitgekeerd. En zij waren al dronken geworden in ons Raadhuis De Paauw op kosten van de belastingbetaler.

En nu, in 2018, moeten wij dezelfde titel gebruiken voor de inmiddels landelijk beruchte en onfrisse affaire van de familie Hoekema. Waar, en daar gaat het hierom, de leden van onze gemeenteraad verantwoordelijk voor zijn. Maar geen verantwoording over afleggen. Het gaat immers over personen , zo zegt men. Maar het gaat toch altijd over personen, zo zeggen wij.

De Vrienden vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat een dergelijke verziekte bestuurscultuur kan blijven bestaan. In Wassenaar, een woonplaats waar wij trots op zijn. Met een betrokken, echt wassenaarse en goed opgeleide bevolking.

Wij denken dat het komt omdat in de loop der jaren een gedrag is ingesleten van bestuurlijke vertrouwelijkheid en vriendjespolitiek. Met talloze vormen van normoverschrijdend gedrag onder de dekmantel van vertrouwelijkheid en geheimhouding.

In ons land hebben wij gekozen voor een democratische staatsvorm. Wij kiezen onze vertegenwoordigers, die ook ons vertrouwen hebben. Maar daar hoort geheimhouding niet bij. Sinds jaar en dag beargumenteren De Vrienden dat openheid van informatie van bestuur naar burgers essentieel is in een democratie.

En misschien helpt het om hier een oud-bestuurder te citeren : “ Cruciaal is dat machtsuitoefening in het publieke domein te allen tijde transparant Verantwoording eisen en verantwoording afleggen vormen de ziel van de democratie “ . ( oud-minister Klaas de Vries )

Hier heeft het in Wassenaar wel aan ontbroken. Als je openheid voorstaat en gewoon de regels volgt voorkom je de kennelijke blunder van onderhandse verkoop van een gemeentepand aan een oud-wethouder. En dan neem je de handschoen op van gemeenteraadslid Knevel die bepleit dat eventuele misstanden, zoals vriendjespolitiek , niet vertrouwelijk worden toegedekt , maar publiekelijk worden besproken. Voor de goede orde : het gaat hierbij niet om partijpolitiek, maar om gezond bestuur.

Binnenkort gaat u weer naar de stembus. De Vrienden van Wassenaar organiseren woensdagavond 14 maart het Grote Lijsttrekkersdebat in de Warenar. Wij horen dan graag van de lijsttrekkers hoe zij denken van de fouten in het verleden te leren.

En goede intenties om te zetten in daden.

Back To Top