Skip to content

2017 week 46 | In het Zonnetje.

IN HET ZONNETJE

In een eerdere aflevering van de inmiddels vertrouwde column-rubriek van de Vrienden van Wassenaar in deze krant, hebben we gepleit voor de uitreiking van een (symbolische) prijs aan de meest gewaardeerde politicus of politieke partij, die de afgelopen jaren de belangen van ons dorp het best heeft gediend.

In maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur.

Wij, Wassenaarse burgers, mogen weer stemmen en onze voorkeur uitspreken voor die partij waarvan we denken (en hopen) dat die onze belangen het beste zal behartigen.

Dat doen we door minutieus de verkiezingsprogramma’s door te worstelen en afwegingen te maken aangaande de vele mogelijke opties die deze programma’s ons bieden………

Gaat  de Wassenaarse burger zo te werk?

Gaat die uitvoerig studeren en komt die dan tot een weloverwogen beslissinge, of kijkt die naar wat de politieke partijen en hun voormannen of voorvrouwen, er de afgelopen 4 jaar van gebakken hebben?

En rekent die erop dat de favoriete partij de vertrouwde koers zal doorzetten?

Dat laatste ligt meer voor de hand en impliceert dat wij, Wassenaarse burgers, een duidelijke mening hebben omtrent de kwaliteit, slagkracht en effectiviteit van de partij die we een warm hart toedragen.

Vooral nu  de toekomst van Wassenaar in onze handen wordt gelegd ( sic ! ) is de komende periode cruciaal om goede keuze(s) te maken.

Na de verkiezingen in maart volgend jaar, vallen er beslissingen, wordt ons verteld.

Daarom is het belangrijk NU al na te denken over onze favoriet en dus de uitreiking van DE PLUIM aan de meest gewaardeerde politicus of politieke partij van de afgelopen 4 jaar.

Wie heeft naar uw oordeel de belangen van onze leefgemeenschap in Wassenaar het best gediend? Wie gaan we in het zonnetje zetten ?

De Vrienden zijn reuze benieuwd naar uw oordeel.

In het vroege voorjaar van 2018 komen we bij u terug met nadere informatie, hoe we deze vraagstelling inhoud willen geven.

De Vrienden van Wassenaar, al 50 jaar op de bres om de toekomst van ons dorp veilig te stellen, zullen met deze uitslag van uw beoordeling, een extra wapen in de strijd gooien om de belangen van Wassenaar te waarborgen.

U doet straks toch zeker mee?

Want,…  samen staan we sterk!

Back To Top