Skip to content

2017 week 45 | Vrienden 50!

VRIENDEN 50

Het was feest. De Vrienden bestaan dit jaar 50 jaar. Al die tijd zijn wassenaarders van Noord tot Zuid en van Links tot Rechts gezamenlijk actief . Om onze bijzondere woonplaats als authentiek dorp te behouden in een oprukkende verstedelijkte Randstad.

Wassenaar is de mooiste woonplaats van Zuid-Holland. En dat willen wij zo houden ! De leden van De Vrienden vierden afgelopen zondag in een volle Warenar de slot-Manifestatie van een feestelijk Jubileumjaar. Wij keken terug op het succesvolle verleden en op de toekomstige uitdagingen. Met sprankelende bijdragen van oud-minister Annemarie Jorritsma en een uitgebalanceerd betoog van onze waarnemend burgemeester Charlie Aptroot. Laatstgenoemde vroeg alle betrokken Wassenaarders om de komende maanden hun visie te geven op de toekomst van onze gemeente. Kernvraag is blijft Wassenaar zelfstandig of wordt het onderdeel van Leidschendam of den Haag. Wij hebben het zelf voor het zeggen zei de burgemeester. Het woord is nu aan ons. Daar moeten wij dus gebruik van maken. Als Vrienden van Wassenaar hebben wij altijd gesteld dat naar onze mening het authentieke karakter van ons dorp het beste beschermd kan blijven als wij zelf de teugels in handen houden. Dat vindt ook het overgrote deel van de door ons geënquêteerde inwoners. Maar wij willen natuurlijk wel weten wat de consequenties zijn, b.v. op financieel vlak. Dat zal de gemeente voor ons uitzoeken. Maar dat moet dan wel helder en compleet gedaan worden ruimschoots voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart volgend jaar. De gemeente werkt voor de burgers zo zei de burgemeester. En het is dus belangrijk voor de kiezers volgend jaar om precies te weten welke politieke partij welk standpunt inneemt. Uiteraard zullen De Vrienden actief participeren in de komende discussies. Vier jaar geleden hebben wij al twee discussienota’s voorgelegd.

Een nota voor behoud van zelfstandigheid en een voor fusie. Daarop zullen we voortbouwen. Uw inbreng de komende tijd is bijzonder welkom.

HET GAAT OM WASSENAAR!

Back To Top