Skip to content

2017 week 40 | Interview met oud-bestuurder Wil Keman

Interview met oud-bestuurder Wil Keman

 

door Norman Schreiner

Deze week een interview met drs. W.E.J. (Wil) Keman, oud penningmeester van de Vrienden van Wassenaar, en oud voorzitter. 

Keman was toen directeur van de Ursulakliniek. Het was Vriendenvoorzitter Theo van der Spil die Keman polste voor penningmeester van het bestuur van de Vrienden van Wassenaar. Pikant detail was dat Van der Spil hem ook maar gelijk polste voor het penningmeesterschap van Madurodam. 

Keman hield zich voornamelijk bezig met het beheer van de verenigingsfinanciën. De andere bestuurders onderhielden voornamelijk de contacten met politici en gemeenteambtenaren. In die tijd was e-mail nog een volstrekt onontdekt communicatiemedium. De leden werden per brief geïnformeerd. Dat betekende stapels paperassen kopiëren en postzegels plakken. Keman memoreert de grote toewijding en bewonderenswaardige ijver die het actieve lid Marijke Stok als officieuze hulpsecretaris tentoonspreidde. 

De verenigingsstructuur was vrijwel dezelfde als tegenwoordig: de vertegenwoordigers van de wijkverenigingen maakten deel uit van het Algemeen Bestuur, en het Dagelijks Bestuur was er voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. In die tijd was de lokale bekendheid van De Vrienden niet groot. Keman: “De Vrienden leefden toen niet zo erg onder de bevolking”

Een belangrijke kwestie die toentertijd ook al speelde, was de overlast van het doorgaande woonwerkverkeer: ’s ochtends het gesjees van auto’s uit de bollen- en kennemerstreek door de Wassenaarse binnenwegen naar de Haagse regio, en ‘s avonds vice-versa. Anno 2017 is dit nog steeds zo. Het bestuur van De Vrienden had toen een idee uitgewerkt, dat in die tijd kennelijk als probaat middel in Amsterdam-Noord werkte: Wassenaarse auto’s via elektronische nummerbordherkenning vrije doorloop gunnen, en auto’s van elders weren en dirigeren naar de Rijksstraatweg. Autobestuurders die zich hier niets van zouden aantrekken, kun je dan beboeten. Bij de Wassenaarse politici vond dit echter geen gewillig oor.

Wat adviseert onze oud-voorzitter ons voor de toekomst? Laten de Vrienden van Wassenaar blijven ijveren voor het behoud van een goed woon- en leefklimaat. En zo steeds meer inwoners aan zich binden.

Vijftien jaar geleden was Keman graag in Wassenaar gebleven, maar er waren – toen ook al – onvoldoende geschikte seniorenappartementen beschikbaar. Hij woont sindsdien in het Benoordenhout, net tegen de zuidgrens van Wassenaar. Maar voelt zich nog steeds Wassenaarder in  het diepst van zijn gedachten. Hij volgt ons dorpsnieuws frequent, want ook daar – op de in de volksmond genoemde Place des Invalides – is De Wassenaarse Krant wekelijks verkrijgbaar.

 

Back To Top