Skip to content

2017 week 4 | WELKOM

WELKOM

Een hartelijk welkom voor de nieuwe waarnemend burgemeester ! 

Charlie Aptroot; een echte Vriend van Wassenaar met een stevige bestuurlijke ervaring. 

Er valt namelijk wel het nodige reparatiewerk te doen in bestuurlijk wassenaar. 

Wat ging er alzo mis ? Externe onderzoekers wijzen op het gebrek aan politiek- 

bestuurlijk leiderschap en op de slechte samenwerking tussen de verschillende 

wassenaarse bestuursorganen en het ambtelijk apparaat. Het is deze bestuurscultuur 

die heeft kunnen leiden tot zoiets als de  “ seksaffaire  “ . Zelfs als je nu in Groningen 

nog zegt dat je uit Wassenaar komt is de eerste reactie:  “ het dorp van de seksaffaire  “ .

Het zal dus de eerste taak van de waarnemer zijn om de bestuurscultuur op te schonen. 

En de werkverhouding tussen gemeenteraad, bestuur en ambtenaren te normaliseren. 

Leg de lat maar hoog : streef naar excellentie. Het zijn immers de kwaliteit van het 

gemeentebestuur en de kwaliteit van het ambtelijk apparaat die borg staan voor een 

goed  bestuur en een gezonde lokale democratie. Zowel bestuur als gemeenteraad 

hebben een voorbeeldfunctie. Ook naar de inwoners toe. De huidige situatie is dat 

onze inwoners aanzienlijk minder vertrouwen hebben in ons bestuur dan elders in 

Nederland ( aldus de genoemde onderzoekers ). Het zijn onthullende cijfers. 

Gemiddeld in Nederland heeft slechts 30 % van de bevolking vertrouwen in het 

lokale bestuur. In Wassenaar is dat nog erger : nog maar 20 % vertrouwt B&W en de 

gemeenteraad. En ter vergelijk : in Voorschoten is dit gelukkig twee keer zo veel : 

40 % heeft vertrouwen. En het meest gênante is dat een van de wethouders onlangs 

moest toegeven dat dit enorme vertrouwensgebrek een verrassing voor het bestuur 

bleek te zijn. 

Je vraagt je dan af hoe wij van dit wantrouwen af kunnen komen. De Vrienden menen 

dat bestuur en gemeenteraad daarvoor de handen ineen moeten slaan. Gezamenlijk de beste kwaliteit 

leveren voor de burger. Zonder achterkamertjes-politiek en geheime deals. 

En zeker zonder partij-politiek gekissebis. Gezamenlijk laten zien dat Wassenaar 

een goed bestuurde gemeente is. Dat is immers ook de basisvoorwaarde om ook in de toekomst nog  bestuurlijk 

onafhankelijk te blijven. Zodat wij de volgende keer in Groningen horen : Wassenaar ? 

Dat is toch de beste woongemeente in Nederland ? 

Back To Top