Skip to content

2017 week 38 | Stevig onde de stormen

STEVIG  ONDER  DE  STORMEN

De zomer is voorbij en de herfst heeft zijn intrede gedaan. Najaarsstormen teisteren Europa, neen ze teisteren het gehele wereldtoneel. Naast politiek geweld in het Verre Oosten is nu ook natuurgeweld losgebarsten in de “nieuwe wereld”. Eerst Harvey, toen Irma en daarna José.

Vooral de USA wordt zwaar getroffen en schokkende beelden komen zomaar bij ons binnen, op de beeldbuis !

Misschien komt President Trump tot het inzicht om de bouw van een muur op de grens met Mexico  in te ruilen voor een ondersteuningsprogramma om zijn medeburgers in Houston en Florida te helpen in deze noodsituatie.

Want dìe burgers hebben het nu echt erg moeilijk.

Vergeleken met deze rampspoed doet de huidige (!) Nederlandse regering er goed aan om aan te dringen op een spoedige afronding van de kabinetsformatie zodat alle aandacht gericht kan worden op het lenigen van de noden elders  in ons koninkrijk …….

Maar hoe vergaat  het ons  in Wassenaar, ons mooie dorp aan de Zuid-Hollandse kust?

Wanneer we de plaatselijke pers erop naslaan,  blijkt dat we worden  getroffen door zeer locale rampspoed, zoals hondenpoep, gevaarlijke race-fietsers, hangjongeren, asbest-alarm en overtollig huisvuil op meerdere stortplaatsen.

Serieuze aangelegenheden waar ingrijpen noodzakelijk is. Gelukkig treffen we ook blijmoedige verhalen aan over kasteelconcerten, monumentendagen, vleermuiswandelingen,  “vuur en verlangen” bij Nachtgeluiden en een Open Dag bij de brandweer.

Kortom we worden als Wassenaarse wereldburgers heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Vrees voor het grote onheil dat ons schijnt te bedreigen en de hoop dat verstandige wereldleiders uiteindelijk het tij weten te keren.

Tussen de vrees dat het allemaal veel te lang gaat duren voordat er wordt ingegrepen (en dus  te laat zijn)  en de hoop dat uiteindelijk het gezond verstand zal zegevieren.

Hoe houden we in deze complexe tijden het roer recht ? Een klein houvast bieden U de Vrienden van Wassenaar, want uw Vrienden hebben als uitgangspunt: “ Onderzoekt alle dingen en behoudt het Goede “.

En inderdaad, er valt de komende maanden veel te onderzoeken. De toekomst van ons dorp staat op het spel. Zie ook de brief van ons college van B&W  gericht aan de Gemeente Voorschoten, afgedrukt in de Wassenaarse Krant van woensdag 6 september. 

Met vereende krachten moeten we ons sterk maken voor het behoud van  de zelfstandigheid van ons dorp.

En dat gaan we doen ………want, …….Samen Staan We Sterk.

Back To Top