Skip to content

2017 week 34 | Invullen enquête kan nog

Invullen enquête kan nog

Directe aanleiding voor oprichting van de vereniging Vrienden van Wassenaar in 1967 was het plan van het toenmalige gemeentebestuur om op het tracé van de toenmalige tramlijn Den Haag–Leiden een brede autoweg aan te leggen. Nota bene dwars door ons dorp. Dit leidde toen tot hevig protest van inwoners, die zich hierop aaneensloten in een vereniging die binnen de kortste keren 1000 leden ging tellen.

In dat jaar had bovendien Rijkswaterstaat het plan om een vier verdiepingen tellend sterviaduct bij Motel De Bijhorst te bouwen. Een soort Prins Clausplein. Een jaar later wilde de Provincie een verdubbeling van de rijstroken van de fraaie lommerrijke Katwijkseweg tussen de Van Zuylen van Nijeveltstraat en Rijksdorp.

Enige decennia later wilde de gemeente onderzoeken of op kleinere groene vrije locaties in het dorp alsnog huizenbouw kon plaatsvinden. De Vrienden reageerden toen met de actie “Geen groen voor poen”. Enige jaren keerden de Vrienden zich tegen de komst van een casino aan de ingang van de Lange Kerkdam. In al deze gevallen hielpen de Vrienden beargumenteerd en met acties het tij te keren.

De Vrienden zijn nu dus al 50 jaar succesvol actief. Wij stellen ons te weer tegen bestuurlijke plannen die het karakter van ons dorp schaden en dragen zelf ook initiatieven aan die onze woonomgeving ten goede komen. Wij zijn alert op behoud van ons cultureel erfgoed. Wij opereren onafhankelijk van de politieke partijen, met één doel: het behoud van een goed woon- en leefklimaat. De Vrienden zijn van mening dat dit het beste geborgd blijft in een bestuurlijk zelfstandig Wassenaar.

Er zijn ontwikkelingen gaande die een andere toekomst van ons dorp kunnen gaan bepalen indien de continuïteit van de bestuurlijke zelfstandigheid van Wassenaar door fusie zou worden opgeheven.

Enige weken geleden brachten wij onder uw aandacht dat wij een enquête hebben opgesteld waarin wij de mening van iedere Wassenaarder  peilen en  vragen voorleggen die te maken hebben met de huidige situatie in ons dorp en zijn toekomst. Uw antwoorden zijn belangrijk om ons dorp ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Wij bieden u nog volop de gelegenheid hieraan – anoniem – mee te doen. Waar vindt u de enquête? De link staat onder aan dit artikel . U ziet drie kolommen met tekst. Scroll helemaal naar beneden. In de rechterkolom – onderaan – kunt u klikken op de hyperlink. De vragenlijst wordt dan zichtbaar. En daarin staat tevens de verzendinstructie.

Doet u mee? 

Link naar de vragenlijst: https://www.survio.com/survey/d/H8S8X9E9J8N9P6S1S

Back To Top