Skip to content

2017 week 27 | IK HEB OOK EEN MENING!

IK HEB OOK EEN MENING  !

Een mening die er toe doet. Over onze woonplaats Wassenaar. Wat kan er

verbeteren in ons dorp ? Hoe kunnen we het hier groen en dorps houden ?

Dat ligt  niet zo maar voor de hand. De provincie Zuid-Holland wil

namelijk de komende jaren vrij baan voor woningbouw , met daarbij de nodige

verkeersbewegingen. En Wassenaar wil groen blijven en heeft al veel last

van sluipverkeer.

De Vrienden van Wassenaar bestaan dit jaar 50 jaar. Wij hebben een enquête

rondgestuurd aan onze leden en aan alle buurt- en wijkverenigingen. Opdat

zo veel mogelijk inwoners hun mening kunnen geven. Over de plaats waar wij

wonen en leven. En een groot deel van onze tijd doorbrengen. Hoe wij ergernissen

kunnen opruimen en het moois kunnen bewaren. De enquête gaat niet alleen over

woningbouw en het verkeer , maar ook over het dorpscentrum, sociale zorg,

natuur en cultuur. En over het gemeentebestuur. Het gaat, om het zo maar eens te zeggen,

zowel over onze voortuin als over onze achtertuin.

Niet alleen de Vrienden vinden uw mening belangrijk. Ook het gemeentebestuur

Is zeer geïnteresseerd in uw antwoorden. Burgemeester Aptroot heeft dat de afgelopen

week nog eens bij de Vrienden benadrukt. Hij wil goed luisteren naar de stem van

de bevolking. Zo hoort het natuurlijk ook in onze democratie. Grijp daarom nu

uw kans ! Uw antwoorden zijn belangrijk en worden serieus genomen. In goed

overleg met het gemeentebestuur bekijken wij hoe de resultaten van de enquête

het beste kunnen worden opgevolgd.

Hoe kunt u, als niet-lid van de Vrienden, uw mening geven ? Digitaal kan dat als

U naar onze website www.vriendenvanwassenaar.nl gaat. U vindt daar een hyperlink, die u moet aanklikken, waarna de enquête direct op uw scherm verschijnt. Via een computerprogramma worden de antwoorden automatisch en geheel anoniem verwerkt. Mocht u nog vragen

hebben dan kunt u die per email richten aan bestuur@vriendenvanwassenaar.nl of per brief

aan: Postbus 2097,  2240 CB Wassenaar.

Ons advies is neem 5 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.

Het is in ons eigen belang als inwoner van dit dorp. Veel succes. 

 

 

Back To Top