Skip to content

2017 week 23 | Goed nieuws?

Onze voortvarende waarnemend burgemeester kwam onlangs weer in het nieuws.

Was het goed nieuws ?

Hij had samen met zijn collega van Voorschoten invulling gegeven aan de gedachte dat een schip het beste koers houdt met één kapitein. Met andere woorden : de gezamenlijke ambtelijke organisatie van Wassenaar en Voorschoten is het beste af met één operationele baas. En voorzover er overlappende management functies zijn kunnen die beter geschrapt worden. Dit klinkt op zich goed. Als burgers zijn wij beter af met een meer efficiente operationele organisatie.  

De burgemeester stelt ook voor om na te denken over mogelijkheden van harmonisatie van bepaalde regelgeving in beide gemeenten. Ook dat kan goed uitwerken voor de efficiency. Maar als wij de pers mogen geloven gaat de heer Aptroot toch ( ongewild ) in de fout. Hij zou iets gezegd hebben over harmoniseren van beleid. En dat is nu juist niet aan de orde ! De ambtelijke werkorganisatie dient twee bestuurlijk onafhankelijke gemeenten. Dat is ook door beide burgemeesters nog eens bevestigd: Er komt geen gemeentelijke fusie ! Daarom is het noodzakelijk om in de ambtelijke organisatie twee stafafdelingen te creëren specifiek voor het beleid in de twee afzonderlijke gemeenten. De essentie van een onafhankelijke gemeente is immers het hebben van eigen beleid. Een beleid dat het karakter en de identiteit van ons dorp centraal stelt. De Vrienden vertrouwen er zonder meer op dat de heer Aptroot deze opvatting eveneens deelt. Wij hebben hem ook uitgenodigd om zijn visie op de toekomst van Wassenaar nader toe te lichten. Hij zal dat doen op woensdagavond 28 juni, vanaf 20.30 uur. Dat is direct na de Ledenvergadering van de Vrienden. Overigens vindt onze bijeenkomst nog steeds plaats in de Warenar !

En natuurlijk zijn ook niet-leden van harte welkom op deze avond met de burgemeester. De toekomst van Wassenaar is immers voor ons allemaal belangrijk.

De Vrienden rekenen op een grote opkomst.

Samen sterk voor Wassenaar !

Het wordt vast goed nieuws.

Back To Top