Skip to content

2017 week 2 | ROERIGE TIJDEN

ROERIGE  TIJDEN

Wij zijn de drempel van het Nieuwe Jaar nauwelijks overgestoken of we worden al weer opgeschrikt door dramatische gebeurtenissen in binnen- en buitenland ( Istanbul, Fort Lauderdale).

Op het wereldtoneel trekt toekomstig president Donald Trump in de USA alle aandacht naar zich toe. Hij twittert wat af……

Wat belooft dat voor Europa waar verkiezingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk voor de deur staan?

Er gaan grote verschuivingen optreden, dat is zeker. De hang naar zekerheid en angst voor het onbekende wordt weggevaagd door de drang naar vernieuwing, een afrekening met de gevestigde orde!

Niet alleen op het wereldtoneel en op nationaal niveau trillen de grondvesten. Zelfs hier in Wassenaar, in ons rustige dorp, schudden de bomen nu de burgemeester onverwachts is afgetreden.

De afscheidsspeech van Jan Hoekema gaf ook te denken; vooral zijn verwijzing naar een schilderij van De Lairesse , waar in een allegorische voorstelling het zuivere geweten en de onschuld, maar ook de laster en het kwaadspreken zijn afgebeeld.

De loftrompet werd hem vervolgens toegezwaaid door een volgende spreker………..Mark Rutte, onze Minister President! Heel opvallend en verrassend.

Vooral ook omdat de premier refereerde aan een vroegere burgemeester namelijk Molly Geertsema.

Een echte “doener “  die Geertsema, ook al omdat hij vanwege zijn intenties om in 1967 een  snelweg door Wassenaar aan te leggen, feitelijk aan de wieg stond  van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar. Het toenmalige burgerprotest leidde gelukkig tot afstel van zijn plan. Maar Geertsema werd later wel een gewaardeerde vriend van de Vrienden van Wassenaar.

De vraag rijst of het optreden van onze premier een signaal is dat de landspolitiek zich rechtstreeks gaat ontfermen over Wassenaar. Is aldaar al over ons lot beslist ?

Hier lijkt actie geboden in de komende “ interim-periode “ van de waarnemer.

Wij moeten als  burgers zelf in controle blijven. Wij moeten onze politieke vertegenwoordigers aanspreken: Houd het heft in eigen handen, sla de handen ineen, want EENDRACHT MAAKT MACHT. Saamhorigheid is het sleutelwoord.

Want nu komt het erop aan. Eensgezind staan we sterker!

Opnieuw staan de Vrienden pal voor Wassenaar, pal voor elkaar. 

Back To Top