Skip to content

2017 week 17 | De Warenar

Financieel wanbeheer.

Zo kan het beheer van De Warenar het beste worden omschreven.

Let wel, dit Culturele Centrum in het midden van het dorp is eigendom van de gemeente ;

en dus van ons allen als inwoners. Iedere keer bij gemeenteraadsverkiezingen kiezen wij

een aantal mensen die als taak hebben de zaken in ons dorp goed te regelen. Neen dus.

Jarenlang hebben bestuurders totaal geen groot onderhoud gepleegd aan

hun eigen huis. Met als gevolg zelfs gaten in het dak. En wat zegt onze huidige gemeenteraad

(die aan het hoofd staat van de gemeente) . Tja, dan moeten wij ons huis maar verkopen.

En waar blijft dan de culturele functie ?  Geen antwoord ! Dat kan natuurlijk niet.

Daarom hebben De Vrienden onmiddellijk aan de bel getrokken bij de burgemeester en

de wethouder. Wij willen spoedig op een goede manier met elkaar in overleg.

Kunst en Cultuur zijn traditioneel essentieel onderdeel van de hoogwaardige leefkwaliteit

in ons dorp. En de theatervoorstellingen in De Warenar trekken jaar na jaar veel bezoekers .

Gemiddeld aanzienlijk meer dan andere theaters in Nederland. Dus aan de vraagkant ligt het niet.

Natuurlijk moet je als gemeente heel zorgvuldig afwegen welke uitgave je wel doet en welke niet.

Je kunt het belastinggeld maar één keer uitgeven. Bij dat keuzeproces is een krachtig kunst en

cultuur centrum altijd als een waardevol kenmerk van ons woon- en leefklimaat ervaren.

En wij vinden dan ook dat je ons Culturele Centrum niet zo maar mag opdoeken uitsluitend

omdat het financieel bestuur van de gemeente jarenlang heeft gefaald. Daarom willen De Vrienden ,

samen met andere betrokkenen uit het culturele veld en met het gemeentebestuur , onderzoeken

hoe De Warenar op een verantwoorde manier kan worden behouden. Daarbij mogen wat ons betreft

alle opties op tafel. Inclusief ver- en herbouw. Maar wij vinden niet dat theatervoorstellingen

in Wassenaar het slachtoffer mogen worden van financieel wanbeheer.

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Steunbetuigingen van uw kant

zijn uiteraard van harte welkom. Per mail of per post.  

info@vriendenvanwassenaar.nl

Postbus 2097 ; 2240 CB Wassenaar

Back To Top