Skip to content

2017 week 16 | Huize Den Deijl; Nieuwe Glorie?

 HUIZE  DEN  DEIJL ; NIEUWE  GLORIE  ?

Een unieke locatie en mooie nostalgische herinneringen. Huize Den Deijl heeft in menig Wassenaar’s hart een warm plekje. Het was dan ook een prachtige uitspanning daar op de hoek van de Lange Kerkdam en de Rijksstraatweg, waar je ontspannen kon genieten van een heerlijke versnapering of een rijke dis.

Nu is het een vervallen bouwsel, ontredderd en haveloos, en vormt het samen met huisje HéHé een trieste aanblik op deze entreelocatie van ons dorp.

Maar na jaren worstelen heeft de Gemeente stappen gezet om op deze plek nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen. In maart 2016 werden middels een tenderprocedure  partijen uitgenodigd om hun interesse voor een herinrichting van deze locatie kenbaar te maken.

Interesse was er zeker  ( 9 partijen dienden zich aan ), maar aan de strakke eisen – gesteld in het tenderdocument – kon of wilde geen der belangstellenden voldoen.

Daarna betrad de Gemeente een glibberig pad. De formele procedure werd afgeblazen en er werd de geïnteresseerden gevraagd om hun intenties toch maar op schrift te stellen.

Zulks mondde uit in proposities die weliswaar mooie perspectieven schetsten, maar onderling niet echt vergelijkbaar waren. Het beoordelingstraject verliep dan ook zeer moeizaam. De naaste bewoners ( Lange Kerkdam en Rijksstraatweg) werden niet of nauwelijks betrokken bij dit keuzeproces, maar toch werden in een Commissievergadering op 6 februari door de wethouder twee uitverkoren partijen gepresenteerd.

De Raaadsleden spraken hun afkeuring uit over de gevolgde selectieprocedure en de insprekende buurtbewoners veegden de vloer aan met de voorkeursvarianten.

De wethouder bekende dat de gevolgde procedure niet “vlekkeloos” was en beloofde beterschap.

Alle partijen kregen een hernieuwde kans , en met expliciete betrokkenheid van de buurtbewoners zou met open vizier naar de plannen gekeken worden.

Ook De vrienden van Wassenaar werden betrokken bij deze nieuwe fase. Er vond eerst een gesprek plaats met de buurt en de indieners van de plannen mochten aanvullende informatie ter tafel brengen.

Op maandag 10 april vond daarna een gespreksbijeenkomst plaats op De Paauw waar wethouder Maat de voorliggende plannen toelichtte, en om oordeelsvorming vroeg van de omwonenden en van De Vrienden.

Een duidelijke voorkeur voor bepaalde proposities werd aldaar uitgesproken. Met deze informatie gaat de Gemeente nu aan de slag met de plannen-indieners.

Facetten als mogelijke verkeerscongestie, geluidsoverlast en economische haalbaarheid

gaan daarbij een doorslaggevende rol spelen werd in deze bijeenkomst vastgesteld.

De Vrienden blijven kritisch  en kijken uit naar het resultaat van deze aanpak. 

Back To Top