Skip to content

2017 week 14 | Bevindingen van de burgemeester

BEVINDINGEN VAN DE BURGEMEESTER

Onze waarnemend burgemeester, Charlie Aptroot, schetst een onthutsend beeld

van de scheefgegroeide bestuurlijke verhoudingen in ons dorp. Komt dat als een

verrassing ? Neen. De burger ergert zich al jaren. Het verrassende is dat een bestuurder

nu enige openheid betracht ; een tipje van de moddersluier oplicht. Dat zijn wij niet gewend

na tien jaar achterkamertjespolitiek. De schuldvraag komt echter niet aan de orde. De heer

Aptroot houdt het er op dat het gehele politiek-bestuurlijke collectief verantwoordelijk is

voor de misère. Maar dat is toch al te gemakkelijk. Als iedereen verantwoordelijk is , dan

is niemand verantwoordelijk. Wij begrijpen best dat Aptroot niet in de positie verkeert om

verantwoordelijkheden uit het verleden te benoemen. Laten wij daarom maar vaststellen

hoe belangrijk in iedere organisatie ( groot of klein ) de voorbeeldfunctie is van een leidinggevende.

Aan de basis van iedere bestuurlijke cultuur ligt “ the tone at the top “ . En in een gemeentelijke

organisatie is de burgemeester nu eenmaal beeldbepalend. Dat geldt voor alle klachten die de

heer Aptroot in zijn openbare brief opsomt, zoals : over elkaar praten in plaats van met elkaar;

niet willen verbeteren van onderlinge verhoudingen; geen zelfreflectie; gebrek aan bestuurlijke

aansturing, cliëntelisme , enz, enz. De voorbeeldfunctie van de burgemeester is dus flink misgelopen in de afgelopen jaren. Inmiddels vervult de heer Aptroot op zijn beurt nu de voorbeeldfunctie.

Zijn aanpak van openheid, overleg en zakelijkheid gebaseerd op onderling vertrouwen zal,

zo menen wij , ongetwijfeld snel doorsijpelen in de bestuurscultuur.

Aptroot schrijft ook over de bestuurlijke toekomst van Wassenaar. Zijn uitgangspunt is dat er

nu géén stappen worden gezet die zouden voorsorteren op een keuze. Daar zijn de Vrienden het

hartgrondig mee eens. Maar vervolgens bepleit hij , vanuit organisatorische efficiëntie, onderzoek

naar een centrale huisvesting van het ambtelijk apparaat van Wassenaar en Voorschoten,

alsmede herschikking van de ambtelijke organisatie. Het is duidelijk dat dergelijke operationele

stappen inbreuk maken op het uitgangspunt van vrije keuze. Immers, een keuze voor bestuurlijke

onafhankelijkheid zal met zich meebrengen dure en tijdrovende ontmanteling. Als we serieus zijn

over het uitgangspunt van vrije bestuurlijke keuze dan moeten wij nu met elkaar afspreken

dat die dure ontmantelingskosten nimmer als argument mogen worden gebruikt om bestuurlijke

zelfstandigheid tegen te houden. Dat is ook een kwestie van onderling vertrouwen.

Daar rekenen de Vrienden op.

Back To Top