Skip to content

2017 week 11 | Bent u vandaag goed bij stem?

Bent u vandaag goed bij stem?

U bent vandaag in de gelegenheid om te stemmen op de partij waarvan u denkt dat deze u het beste in de Tweede Kamer kan vertegenwoordigen. Voor de meerderheid van de bevolking lijkt het geen gemakkelijke opgave een juiste keuze te doen. Lijsttrekkers en kandidaten hebt u tijdens de campagnes herhaaldelijk zien optreden op radio en televisie, in de pers en de sociale media. Sommige kiezers bepalen louter en alleen hun stem op waargenomen uiterlijkheden van ‘de poppetjes’: “die man die altijd zo’n mooie das draagt”, “die vrouw die altijd zo gezellig glimlacht”. “die man die in dat filmpje zo aardig was tegen die mantelzorger”, “die vrouw die in dat praatprogramma zo leuk vertelde over haar hobby”.

Daarmee focust de aandacht zich op de persoon van de kandidaat en niet zozeer op het gedachtegoed van zijn of haar partij. We vergeten nog wel eens dat achter de persoon een partijprogramma schuilgaat dat is gevuld met inzichten, visies en voornemens over de inrichting van onze Nederlandse samenleving. Ons landelijke parlement laat dit in allerlei wetten vervatten. Ook in wetten over onze gemeenten. Daarvoor geldt in het bijzonder de Gemeentewet. Daarin staan in het algemeen de bestuurlijke structuur en bevoegdheden van gemeenten opgenomen. Binnen deze randvoorwaarden mag een gemeentelijke overheid haar eigen huishoudelijk en verordeningsbeleid ontwikkelen. Deze Gemeentewet wordt dus niet – wat sommigen denken – bepaald door gemeenten zelf. Onze grondwet bepaalt dat er een gemeentewet behoort te zijn en ons nationale parlement gaat over de algemene inhoud van deze wet. Uitsluitend ons nationale parlement is dus bevoegd wijzigingen in de Gemeentewet aan te brengen.

Welnu, landelijke politieke partijen huldigen verschillende inzichten en visies over structuren en bevoegdheden van gemeenten. In hun verk iezingsprogramma’s koesteren de partijen verschillende opvattingen over ideale schaalgrootten van gemeenten, al of niet een gekozen burgemeester, meer of minder gemeentelijke bevoegdheden c.q. samenwerkingsvormen, en in hoeverre de inwoners mogen worden betrokken bij eventuele gemeentelijke fusieplannen.

Het valt de Vrienden op dat niet iedere politieke partij over deze onderwerpen in haar verkiezingsprogramma even helder is. Gaat u nog stemmen vandaag? En hebt u opvattingen over deze onderwerpen? Zo ja, dan raden de Vrienden u aan om deze te vergelijken met hetgeen u hierover aantreft in het verkiezingsprogramma van de door u beoogde partij. Komt u er niet uit? Bel dan nog even naar het betreffende  partijbureau.

Want met uw juiste keuze maken we het verschil.

Back To Top