Skip to content

2017 week 1 | WAT STAAT ONS TE WACHTEN IN 2017 ?

WAT STAAT ONS TE WACHTEN IN 2017 ?

Dá’s een moeilijke vraag ! Maar laten wij, als ‘Vrienden’, proberen ons daar eens in te verdiepen. In de eerste plaats is iedereen in Wassenaar  nieuwsgierig wíé straks onze nieuwe burgemeester wordt. Jan Hoekema, de huidige burgervader, treedt (voortijdig) af op 15 januari 2017. De verklaring was: ‘Er is onvoldoende basis voor een vruchtbare samenwerking tussen de burgemeester en de gemeenteraad’. Een politiek correcte verklaring, maar een dooddoener!  Er moet méér aan de hand zijn. Waarom legt Jan Hoekema in deze krant niet eens uit waaróm hij eigenlijk weg gaat ? Hoogstwaarschijnlijk, zeggen de ‘wandelgangen’, benoemt de Commissaris van de Koning straks een waarnemend burgemeester voor Wassenaar. Waarom ? Waarom niet direct begonnen met de procedure voor de benoeming van een ‘vaste’ burgemeester ?

 Zou dat iets te maken hebben met de al lang lopende geruchten dat er een fusie in de maak is tussen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar, waarbij je beter twee waarnemend burgemeesters (Voorschoten heeft op dit moment al een waarnemend burgemeester) kunt hebben dan twee vaste burgemeesters ? Waarnemend burgemeesters zijn er immers maar voor tijdelijk. Toch moeten wij ons de vraag stellen: Hoe groot is de kans dat in 2017 de eerste stappen worden gezet tot een fusie van de drie genoemde gemeentes ? De gemeenteraad van Wassenaar is in meerderheid tégen zo’n fusie. De standpunten hierover van de twee andere gemeenteraden zijn onduidelijk. Voorschoten heeft grote financiële problemen en bij een fusie kunnen zij profiteren van de ruime financiële reserves van Wassenaar. Wil Wassenaar dat ? Nee !!

 Weer een vraag: Wie beslist er eigenlijk over zo’n fusie ?  Een fusie voorstel moet in principe vanuit de betreffende gemeenteraden komen, dus Wassenaar zal hiervoor geen initiatief nemen. Maar het kan ook zijn dat de Commissaris van de Koning vindt dat de drie gemeentes apart niet goed functioneren.  Hij doet dan een voorstel tot fusie aan de Minister van Binnenlandse Zaken en dié moet dan een wetsvoorstel ‘tot herindeling van gemeentes’ maken, dat vervolgens door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd. De minister moet echter in zijn voorstel wél rekening houden met de wens van de bevolking. Die moet worden gehoord. Gemeentelijke herindeling moet dus niet van bovenaf opgelegd worden. 2017 wordt derhalve een spannend jaar voor ons ! De ‘Vrienden’ houden dit alles voor u goed in de gaten !

Back To Top