Skip to content

2016 week 48 | WMO WASSENAAR REGEERT

WMO WASSENAAR REAGEERT

 Enkele weken geleden was de kop van de column van de ‘Vrienden’ in de Wassenaarse Krant: ‘Je moet niet in de WMO terecht komen’. In deze column hadden wij nogal wat kritiek op de wijze waarop de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in Wassenaar functioneert. Deze wet is ingesteld om mensen die hulp nodig hebben door te verwijzen naar instanties die hun problemen kunnen oplossen. In deze column hebben wij wel eens kritiek op het gemeentebeleid. Daarom in deze column nu een woord van waardering voor de wijze waarop wethouder Bert Doorn heeft gereageerd op de hierboven vermelde kritiek op de WMO. Nadat hij de ‘kritiek-column’ van de ‘Vrienden’ op de WMO, die in zijn portefeuille zit, had gelezen nodigde hij de auteur van dit verhaal uit op Raadhuis ‘De Paauw’ om precies te weten te komen op wèlke feiten deze kritiek was gebaseerd. Aanwezig bij dit gesprek waren Ivo van Scheppingen en Marianne van der Plas, beiden werkzaam op de WMO-afdeling van de gemeente. Vol aandacht luisterden zij naar een paar gevallen waarop de WMO volgens genoemde auteur, zijns inziens had gefaald. Sommige van deze gevallen waren  voor hen zeer verrassend. “Dat wisten wij niet” was de reactie. Tot slot van dit gesprek zeiden van Scheppingen en van der Plas: “Laat de mensen waarover jij het nu hebt gehad ons mailen of telefoneren en wij beloven dat wij ons best voor hen gaan doen”. De mailadressen en telefoonnummers zijn vervolgens aan de betreffende ‘WMO-klanten’ doorgegeven. Dat heeft niet altijd tot het gewenste resultaat geleid. Één van deze ‘klanten ‘reageerde bijvoorbeeld heel negatief. “Ik heb het gehàd met de WMO. Nee, ik ga hen niet meer bellen”. Maar bij een ander heeft het wèl geholpen. Het was een dame, die ons zei: “Marianne van der Plas denkt nu heel erg met mij mee en ik ben nu bezig, met haar hulp, een instantie te vinden die mij met mijn problemen helpt”. Deze dame zei ons ook nog: “Je moet de WMO mensen ook helpen door te melden als iets niet lukt. Als je dat niet doet kan je de WMO niet kwalijk nemen dat sommige dingen niet gaan zoals je wilt. Ook zìj moeten hun weg vinden in deze nieuwe materie”. Onze slotconclusie is dus: Ook al leidt de hulp van de WMO niet direct tot resultaat, blijf met hen daar over in contact. Zij doen hun best.

Back To Top