Skip to content

2016 week 46 | VRIENDEN 50 JAAR OP KOERS

VRIENDEN 50 JAAR OP KOERS

De vereniging Vrienden van Wassenaar   bestaat in 2017  vijftig jaar!  Sinds 1967 varen De Vrienden een vaste koers en zo’n mijlpaal moet gevierd worden, want De Vrienden vormen een bijzonder gezelschap.

Wat maakt deze vriendenclub zo bijzonder? Niet alleen dat de vereniging dadelijk 50 jaar betstaat, maar vooral vanwege het bijzondere karakter van haar doelstelling, haar ledenbestand, haar werkwijze.

De vereniging is een burgergroepering op niet-politieke grondslag.

Ze vertelt een duidelijk en glashelder verhaal namelijk pal staan voor de belangen van de bewoners van Wassenaar. Dat klinkt mooi, maar dat willen we toch allemaal, belangenbehartiging, en dan met name de politieke partijen ?

Natuurlijk, dat is ook zo, maar De Vrienden kennen geen partijpolitieke belangen, geen verborgen agenda’s, geen dorpsgemeenschap overschrijdende richtlijnen, alleen maar opkomen voor het behoud van van het unieke karakter van ons Wassenaar.

Bestuursleden zetten zich in, geheel belangeloos, en steunen op een rijk geschakeerd ledenbestand; alle bewonersgroepen zijn vertegenwoordigd.

Maar ook de Buurtverenigingen en andere maatschappelijke groeperingen.

De Buurtverenigingen maken deel uit van het Algemeen Bestuur en bepalen zo  mede de koers die gevaren wordt.

De basis voor het verenigingswerk is samenwerking. Middels overleg met het Gemeentebestuur, middels raadpleging van experts, middels samenspraak met andere gelijkgestemde belangengroeperingen ( Buurtverenigingen, politieke partijen) zoeken De Vrienden naar oplossingen voor de vraagstukken die onze leefgemeenschap in dit dorp betreffen. 

Op welke terreinen zijn De Vrienden nu actief ? Recente ontwikkelingen in ons dorp raken de bewoners. Waar praten we dan over? 

We bedoelen  bijv. de zorg en aandacht voor het groen in in onze gemeente, voor het cultureel erfgoed, voor de verkeersproblematiek , voor de bestuurlijke zelfstandigheid van Wassenaar. Op al deze terreinen zijn de De Vrienden actief en is het nodige bereikt.

We noemen bijv.

(*) geen casino op locatie Huize den Deijl

(*) ombuiging beleidsvoornemen aangaande het Cultureel Erfgoed

(*) actie “geen groen voor poen”

(*) bijdrage aan Verkeersplan Wassenaar

(*) verruiming groene buffer Valken burg

(*) waarborgen duinrecreatie ( Ganzenhoekbos)

Het lijkt erop dat De Vrienden hun bestaansrecht bewezen hebben en dat de inzet en daadkracht van de Vereniging nog vele jaren ten goede van de Wassenaarse leefgemeenschap mag komen. 

De Vrienden gaan hun 10e Lustrum uitbundig vieren. Uitbundig en ook ingetogen.

In november 2017 vindt de eigenlijke Lustrumviering plaats. 

 Maar in de aanloop daar naartoe zullen maandelijks bijzondere –kleinschalige- evenementen georganiseerd worden. Te beginnen in januari 2017.

Elke maand een andersoortige activiteit of  attractie.

Al deze feestelijke gebeurtenissen zijn uniek en  toegankelijk voor leden en hun partners. Tijdig zullen aankondigingen per e-mail en in deze Wassenaarse Krant en op de website bekend gemaakt  worden met alle details omtrent datum, plaats, tijdstip en het inschrijven cq opgeven voor deelname.

Het belooft dus een bijzonder jaar te worden, dit Lustrumjaar van De Vrienden.

Van belang dus om erbij te horen ,  bij die Vrienden.

Want het motto van De Vereniging Vrienden van Wassenaar luidt :  Samen staan we Sterk!

U kunt zich opgeven als lid middels een e-mail naar  < info@vriendenvanwassenaar.nl 

En meer lezen over De Vrienden op de website  < www.vriendenvanwassenaar.nl .

Van je Vrienden moet je het hebben…

Back To Top