Skip to content

2016 week 43 | Een functioneringsgesprek

Als werknemer in een bedrijf of organisatie heb je regelmatig te maken met een functioneringsgesprek. Het gaat over je eigen functioneren of dat van je collega’s. En het doel is altijd om het werk te verbeteren. Hoe gaat dat eigenlijk bij een gemeentebestuur ? Worden daar ook functioneringsgesprekken gehouden ?

In een gemeente is de gemeenteraad de baas. ( Soms gebeurt het dat een burgemeester net doet alsof hij de baas is. Dat is dus niet zo. ) Daarom behoort een gemeenteraad ook regelmatig een functioneringsgesprek met de burgemeester te houden. Gebruikelijk één keer per jaar. Dat is belangrijk om de bestuurskwaliteit te bewaken. Beide partijen leren er van.  Voorts bestaat het dagelijks bestuur van de gemeente uit wethouders die alle inhoudelijke zaken behartigen. Zij hebben geen functioneringsgesprekken met de gemeenteraad, maar wel met hun politieke partij. Gebruikelijk ook ééns per jaar. Van al die functioneringsgesprekken weet de kiezer niets. Zelfs niet of ze wel gehouden worden. Je merkt uitsluitend de fall-out : een bestuurder moet op een gegeven moment opstappen of een andere bestuurder mag toch aanblijven ondanks gebrekkige steun van de bevolking. Niet erg democratisch. Daarom is het zeer welkom dat er af en toe een meer openbaar getint onderzoek plaats vindt. Een zogenaamd bestuurskrachtonderzoek door een bevoegd bureau waarbij ook de bevolking geraadpleegd wordt. In Wassenaar werd zo’n onderzoek gedaan in 2011. De uitslag was slecht : er is een tekort aan bestuurskracht. Het bestuur scoort matig. Het ontbreekt ook aan een heldere visie voor de lange termijn. En er werd geconstateerd dat zowel de omvang van het ambtenarenapparaat als de lasten voor de burger boven het landelijk gemiddelde lagen. Er is inmiddels een nieuw onderzoek gaande . Want er is sinds 2011 wel het nodige gebeurd. Er zijn nieuwe wethouders, deels een nieuwe gemeenteraad. Alleen de burgemeester is gebleven. En het ambtenarenapparaat is gefuseerd met dat van Voorschoten. 2011 was een woelig jaar. Er werd geklaagd over gebrek aan transparantie bij burgemeester en wethouders en een jaar later stapten alle vier wethouders op. Inmiddels is de politieke situatie wat gekalmeerd. Betekent politieke kalmte nu een beter functioneren ? Het nieuwe onderzoek zal toch enige duiding geven. Want, bestuurskracht wordt bepaald door bestuurderskracht en daarmee door bestuurderskwaliteit. In ieder geval is aan een van de gebreken uit 2011 hard gewerkt. Er ligt nu een voortreffelijke heldere visie op wassenaar voor de lange termijn. 

Back To Top