Skip to content

2016 week 42 | De messen slijpen

Na de mooie zomer brak de herfst aan. En ook de herfst toonde een warm beeld, prachtige na-zomer dagen met hoge temperaturen. Maar inmiddels is de afkoeling ingetreden en wapenen we ons tegen gure najaarsstormen. Ook op het politieke toneel is de mooie zomer voorbij en is sprake van veel (wapen)geweld, overal ter wereld. 

In de Verenigde Staten wordt volop gestreden om het toekomstig presidentschap en twee kemphanen bevechten elkaar op “leven en dood” in een heftige verkiezingsstrijd. Er wordt onder de gordel gestoken en de debatvoering ontaardt in ordinaire scheldpartijen. De gemiddelde Amerikaan fronst de wenkbrauwen en een enkeling voelt zich in zijn kruis getast…. Dit is landspolitiek onwaardig en is een uitermate slecht voorbeeld voor de rest van wereld. In Nederland doen we het rustiger aan en bejegenen we elkaar op een nette manier. Politici roepen “ doe normaal man…” en een andere reactie luidt: “ pleur op …” ! Dit kan er nog mee door, maar oh wee….als de verkiezingen volgend jaar naderbij komen. Trekken de dames en heren politici op landelijk niveau dan elkaars beerputten open ? De toonzetting in de debatvoering is, ook In Nederland, de laatste jaren naar een bedenkelijk niveau afgegleden. Misschien kunnen we daar een ordentelijk voorbeeld tegenover stellen, hier in Wassenaar, waar in 2018 gemeenteraadsverkiezingen aan de orde zijn.

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. Zo ook in onze gemeenschap, waar achter de schermen al gewerkt wordt aan partijprogramma’s. Veel politieke stromingen vertegenwoordigen in ons dorp de parlementaire democratie. Wij burgers kunnen uit pakweg 9 partijen kiezen. Waar de Amerikanen feitelijk slechts kunnen kiezen uit twee ( kwaden ? ) – geen echte keuze, dus – zien wij hier in onze gemeente door de bomen bijna het bos niet meer. Te veel van het goede….? Maar….., de politieke kopstukken gedragen zich wel netjes, toch ? Op een  correcte en beschaafde manier proberen de partij bonzen elkaar, en ons burgers, te overtuigen van hun standpunten. Soms met kakelbonte discussies, soms met gloedvolle betogen, soms met ellenlange referaten. We gaan het allemaal meemaken de komende tijden. Hopelijk kunt U straks nog een stemkeuze maken uit al dat diffuse woordengeweld.

De Vrienden van Wassenaar zijn niet politiek geengageerd en staan buiten het strijdtoneel.

Toch volgen we de ontwikkelingen met buitengewone interesse en nemen stelling waar de belangen van onze dorpsgemeenschap in het geding zijn. Ook de Vrienden houden de messen geslepen.

  

Back To Top