Skip to content

2016 week 40 | De illusie van een fusie

Zoals u weet werken Wassenaar en Voorschoten sinds bijna vier jaar op het gebied van dienstverlening samen als zogeheten Werkorganisatie Duivenvoorde. Echter, gemeenten in de Leidse regio willen nu met elkaar gaan praten over nauwere samenwerking. In dat overleg is onze buurgemeente Voorschoten ook betrokken. Onze gemeenteraad zou onlangs met die van Voorschoten hebben gepraat over deze ontwikkelingen. Wij vragen ons af: Wat wordt de positie van Wassenaar? Komt gemeentelijke fusie weer als alternatief op tafel?

Zoals u weet zijn de Vrienden voorstander van behoud van bestuurlijke zelfstandigheid van Wassenaar. Immers, indien Wassenaar zou fuseren met buurgemeenten, dan krijgen we te maken met een grotere gemeenteraad die mogelijk in meerderheid zou bestaan uit leden die uit de andere gemeenten afkomstig zijn. Dergelijke leden van zo’n nieuwe gemeenteraad kunnen vanuit geheel andere invalshoeken en opvattingen naar onze Wassenaarse vraagstukken kijken, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, groenbehoud. Propageren zij te gaan bouwen op de weilanden van de Wittenburgerweg of Duindigt? Op de Berkhei? Op sportvelden? Willen zij permanente bebouwing op de Wassenaarse Slag? Willen zij hoge gebouwen in het centrum? Willen zij een casino? Willen zij massale huizenbouw op onze groene flanken? Dit kan dus leiden tot volstrekt andere keuzes die niet in het huidige beleid van Wassenaar passen zodat het karakter van ons dorp op den duur flink verandert. De unieke identiteit van Wassenaar komt immers nauwelijks overeen met die van onze buurgemeenten.

En dan hebben we het nog niet eens over het euvel dat na fusie de kloof tussen burger en bestuur alleen maar groter wordt. Het gemeentebestuur zal zo veel mogelijk gemeentelijke loketten willen concentreren in één centraal spiksplinternieuw gemeentehuis, waardoor reisafstand groter en bereikbaarheid slechter worden. Fijn voor de bestuurders en de ambtenaren, maar lastig voor de burger, vooral voor ouderen die moeilijk ter been zijn.

Er zijn bestuurders en politici die beweren dat een grotere organisatie betere bestuurders en ambtenaren herbergt. Dat grootschaligheid dus altijd beter is dan kleinschaligheid. Dit is een hardnekkige misvatting die nergens op is gebaseerd. Alles heeft immers te maken met persoonlijke bekwaamheid en inzet van de bestuurders en ambtenaren zelf, en is volstrekt niet afhankelijk van de omvang van de organisatie.

Laat ons als Wassenaarders baas blijven in eigen dorp! En komt er toch een fusieplan op tafel? Wassenaar biedt de mogelijkheid om hierover een gemeentelijk referendum te organiseren. Dat moet er dan maar snel komen.

Back To Top