Skip to content

2016 Week 37 Ons strand

Ons strand. Het wassenaarse strand. Is uniek. Want acht kilometer ongerept Natura 2000 tussen Scheveningen en Katwijk. Dat bijzondere karakteristieke kustgebied behoort tot het Wassenaarse DNA.

 

Weliswaar worden in de zomertijd een viertal strandpaviljoens geplaatst, maar dit is heel bewust een tijdelijke zaak. Om de wassenaarder en de toerist te blijven verzekeren van een ongerepte natuurervaring. Dat is de waarde die Wassenaar toevoegt aan het zuid-hollandse kustgebied. Daarom is er sinds jaar en dag voor gekozen om commercialisering te beperken. Wassenaar heeft dus bewust een ander toerismeprofiel neergezet dan onze buurgemeenten. Bewust uniek. Daarom is het belangrijk om de kracht van dat  profiel verder te versterken, en  zeker niet te ondermijnen. Vandaar dat de Vrienden van Wassenaar bepleiten om dit exclusieve toeristische strandkarakter te behouden. Dus, in alle vriendschappelijkheid en duidelijkheid naar alle vier exploitanten : Geen permanente openstelling of bebouwing van paviljoens op het wassenaarse strand !

Is er dan zo’n groot verschil tussen de huidige tijdelijke strandtenten en een permanente uitbating ? Ja, dat is een cruciaal verschil. Als je eenmaal permanente bouw toestaat op het strand verandert het karakter fundamenteel. Ongereptheid en natuurbeleving worden aangetast door permanente commercialisering.  En de eerste permanente bebouwing zal ongetwijfeld leiden tot meer. Waarna vervolgens ( terecht ) het verzoek kan worden gedaan om de aanvoerroute op het strand te verstevigen. Misschien ook nog een mooie, kleine loopboulevard ? De Vrienden zijn van mening dat commerciële ontwikkeling in de wintertijd  zowel

onnodig is ( binnen enkele kilometers ben je op een commercieel strand ) als verstorend voor de natuurbeleving.Gelukkig erkennen de strandexploitanten ook de bijzondere kwaliteit van onze ongerepte kustlijn. Zij willen zelfs de rust en de ruimte versterken. Wel, dat doe je dus niet door permanente openstelling. Maar wel door handhaving van het huidige vergunningenbeleid van tijdelijke plaatsing van strandpaviljoens.

Laten wij toch gezamenlijk het unieke karakter van het wassenaarse strand behouden.

Back To Top