Skip to content

2016 Week 35 Windmolenpark

Enkele weken geleden stonden in deze krant advertenties van het Ministerie van Economische Zaken. Over “ kavelbesluiten windenergiegebied hollandse kust en vooraankondiging inspraak “. Wat moet je daarmee als lezer ?

Het gaat over de vraag hoe wij in de toekomst energie produceren. Drie jaar geleden  is in ons land een zgn. Energieakkoord afgesloten. Het rijk heeft toen toegezegd meer miljarden subsidies te verstrekken voor windenergie op zee. En om de windmolens ten minste 23 kilometer uit de kust te laten bouwen. ( Dat is buiten de 12-mijlszone; windmolens niet zichtbaar vanaf het strand ) Maar sindsdien heeft de Rijksboekhouder toegeslagen. Dat wordt allemaal wel erg duur! ( Klopt ; wind op zee is per kilowatt-uur aanzienlijk duurder dan bv. kernenergie of wind op land ). Kan het niet goedkoper ? Maar natuurlijk. We plaatsen de windmolens gewoon 5 kilometer dichter bij de kust . Wat zou het gevolg zijn ? Dat de molenparken in volle omvang duidelijk zichtbaar worden vanaf het strand. Weg met die optimale natuurbeleving vanaf onze prachtige stranden met oneindige vertes en schitterende ondergaande zon. En dit is al het geval bij de huidige stand van de molentechniek. Maar het wordt nog erger. De techniek van offshore windenergie staat nog in zijn kinderschoenen. Maar ontwikkelt zich snel. Zowel funderingen als omvang , hoogte, en spanwijdte van de turbines worden zwaarder en omvangrijker. Verder is het ook volstrekt onduidelijk hoeveel grotere turbines dan wel geplaatst zouden moeten worden. Maar zeker is dat dan het uitzicht volstrekt verknoeid zal worden! Geen wonder dus dat de kustgemeenten, waaronder wassenaar, zich tegen deze plannen verzetten. Het is uw en onze steun waard. U kunt voor 29 september uw mening geven. Bij voorkeur digitaal via www.bureau-energieprojecten.nl ; kavels hollandse kust of per post: postbus 248 , 2250 AE Voorschoten. Het is immers goed mogelijk om economische ontwikkeling te combineren met natuurbeleving.

Back To Top