Skip to content

2016 Week 34 Taylorisme aan de balie

Vermoedelijk kennen velen van u de naam Frederick Taylor, een Amerikaans ingenieur die leefde in de tweede helft van de 19e eeuw. In die tijd bevonden wij ons in de zogeheten Tweede Industriële Revolutie, waarin de nijver arbeidende bevolking te maken kreeg met massaproductie en automatisering. Niet zelden wordt Taylor vereenzelvigd met de lopende band waarop halffabrikaten letterlijk de revue passeerden. De baas zorgde ervoor dat iedere arbeider langs de band een vastomlijnde taak had.

U herinnert zich wellicht Charlie Chaplin in de film “Modern Times”. Daarin geeft hij als fabrieksarbeider de ganse dag met twee combinatietangen een tweetal moeren een zwieper. Uit deze gedachte ontstond het zogeheten taylorisme: de visie dat door vergaande arbeidsverdeling de productie spectaculair kon worden opgevoerd. Grondige arbeidsanalyse en minutieuze tijdstudies lagen hieraan ten grondslag.  In de loop van de 20e eeuw kwam een fundamenteel kritisch geluid: de mens wordt een simpele horige van het productieproces en wordt aldus dienaar van “het Systeem”. Niet andersom. Is taylorisme anno 2016 uitgebannen uit onze samenleving? Nee, de doctrine is nog springlevend. Bekijk eens de zorgprotocollen en de stopwatchcultuur van een aantal thuiszorgorganisaties: 90 seconden voor het aantrekken van een steunkous, 4 minuten voor het stofzuigen van een kamer van vier bij vier, 2 minuten voor een opbeurend gesprekje.

Sinds mei dit jaar heeft dit systeemdenken ook haar intrede gedaan bij onze gemeentelijke loketdiensten. Voor een paspoort, rijbewijs, aanvragen van vergunningen mag u zich niet meer spontaan bij de balie van het gemeentekantoor melden. U moet tevoren een afspraak maken, per telefoon of per e-mail. U krijgt vervolgens een datum en tijdstip toegewezen waarop u zich aan de balie moet melden en één verzoek kunt indienen. Schikt die datum u niet, dan moet u een andere datum aanvragen. U krijgt na enige dagen bericht op welke dag en tijdstip u uw document dan mag afhalen. Pas er wel voor op dat u niet twee verschillende verzoeken tegelijkertijd indient, bijvoorbeeld een paspoortverlenging én een verklaring omtrent het gedrag, want voor dat andere verzoek zult u toch een aparte afspraak moeten aanvragen, waarop weer een aparte oproep volgt voor de afhandeling. Wij lezen op pagina 3 van ons gemeentelijk Coalitieakkoord 2014-2018: “Goede dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers is van groot belang en moet tijdig, duidelijk, klantgericht en toegankelijk zijn.”  Ja, u leest het goed: “tijdig”, “duidelijk”, “klantgericht”, “toegankelijk”. De Vrienden verstaan daar wat anders onder.
.

 

Back To Top