Skip to content

2016 Week 33 Duinrell moet binnen de perken blijven

Het viel de ‘Vrienden van Wassenaar’ op dat er de laatste tijd eigenlijk geen berichten in de kranten waren over ruzies tussen de omwonenden van Duinrell, verenigd in de ‘Buurtvereniging Dorpskerk en Duinrell’, en de directie van dit attractiepark. Dat is wel eens anders geweest.

Zowel in 2009, toen de plannen van Duinrell om de achtbaan ‘Falcon’ te bouwen, als in 2012, toen het voornemen de achtbaan ‘Dragonfly’ te realiseren, werden bekend gemaakt kwamen de buurtbewoners in opstand. Zo’n attractie zou veel te veel lawaai veroorzaken en het aantal bezoekers zou te groot worden. Er gingen zelfs stemmen op om het hele attractiepark uit Wassenaar te laten verdwijnen. Men vond dat de directie van Duinrell en het gemeentebestuur van Wassenaar tè goede vriendjes waren, waardoor Duinrell maar gewoon haar gang kon gaan.
Die controverse is langzamerhand wel weggeëbd. De huidige directeuren van Duinrell, Philip en Roderick van Zuylen van Nijevelt (die in het jaar 2000 deze positie hebben overgenomen van hun vader, Graaf Hugo) realiseren zich dat het in hun belang is om zoveel mogelijk vrede te bewaren met de omwonenden. De gemeente maakt om de tien jaar een bestemmingsplan, waarin de beperkingen van wat Duinrell mag bouwen aan nieuwe attracties, qua grootte en hoogte, worden vast gelegd. Ook moeten de eisen van het milieubeleid, waaronder de mate van geluidsoverlast, die de attracties met zich meebrengen, vallen, worden gerespecteerd. Het is natuurlijk waar dat Duinrell zich in de loop der jaren stormachtig heeft ontwikkeld. Het begon in 1935, toen de grootvader van Philip en Roderick het landgoed voor het publiek open stelde met een bescheiden theetuin en een paar speeltoestellen. Graaf Hugo, die het landgoed in de zestiger jaren van zijn moeder overnam, heeft met een enorme dynamiek het park uitgebreid tot wat het nu is. Toch klaagt het bestuur van de buurtvereniging nu de gemeente aan bij de Raad van State omdat men vindt dat het nieuwe bestemmingsplan onvoldoende rekening houdt met de eisen, die deze Raad in eerdere uitspraken aan Duinrell heeft gesteld. De huidige directie doet er echter alles aan om aan gerechtvaardige klachten van omwonenden tegemoet te komen. “Wij hoeven” zegt directeur Philip “het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar wij hechten zeer aan een constructieve samenwerking met de buurtbewoners”. De ‘Vrienden’ zullen dit dossier nauwlettend blijven volgen, in het belang van ons allen.

 

Back To Top