Skip to content

2016 week 20 WMO

Deze week een bericht in de krant: Veel gemeentes in Nederland houden geld over van het bedrag dat de rijksoverheid aan hen ter beschikking stelt om de WMO uit te voeren. Weinig zin om aan de gemeente Wassenaar te vragen of dat bij ons ook zo is. Maar uit betrouwbare bron weten wij dat ook Wassenaar geld van de rijksoverheid heeft over gehouden. De vraag die bij de ‘Vrienden’ wèl oprijst, naar aanleiding van dit bericht, is hoe goed of slecht ben je af als je in Wassenaar ‘in de WMO terecht komt’?

WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die wet is er voor mensen die op de één of andere manier hulp nodig hebben en die die hulp niet zelf kunnen betalen. Vòòr 2013 was die hulp zeer royaal. Ook al had je een miljoen op de bank dan betaalde de overheid tòch de traplift die je nodig had. Daar is men terecht vanaf gestapt. Maar sinds midden 2014, een overgangsjaar, en zeker sinds 2015 is die hulp een héél stuk minder geworden. Wij weten allemaal dat Wassenaar niet bestaat uit alleen maar rijke mensen. Díé hebben de WMO niet nodig. Je huurt zelf gewoon zwart een werkster in (die overigens minder kost dan  bij de WMO) of je koopt een rolstoel, die precies bij jouw beperking past en die de volgende dag voor de deur staat. Maar dat is héél anders als je daarvoor afhankelijk bent van de WMO, dan duurt het máánden. Even voor de goede orde: Natuurlijk zijn er hulpbehoevende en niet kapitaalkrachtige mensen, die, via de WMO, wel degelijk goed geholpen zijn door de gemeente Wassenaar. Maar ‘De Vrienden’ wèten dat veel mensen wel degelijk slechter af zijn dan vòòr 2015.

Iemand schrijft ons: ‘Steeds word je doorgewezen. “Nee, daar gaan wij niet over, daarvoor moet u daar en daar zijn”. Voor je het weet heb je met zes instanties te maken. Of je wordt doorgewezen naar een commercieel bedrijf waarbij je zèlf een hoge bijdrage moet betalen en dat niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, wat je van te voren niet weet. Zelfs een vraag stellen wordt al in rekening gebracht. Het woord liefdevol staat niet in hun woordenboek. Het gaat alleen om bezùìnigen, of nog erger…..er moet winst gemaakt worden. En dàt over ruggen van kwetsbare mensen’.  Nee, op dit punt hoeven wij niet ‘trots te zijn op Wassenaar’ !!

Back To Top