Skip to content

2016 week 17 Even klankborden

Kunt U het nog volgen?
Op het landelijke politieke toneel gebeuren de wonderlijkste dingen. Vooraleerst dat referendum over Oekraine. Bij voorbaat een gerede kans op een negatieve uitslag. Onze premier antwoordde desgevraagd dat we niet op zaken moesten vooruit lopen en dat pas  de uitslag aanleiding zou geven voor het bestuderen van het vervolgtraject. Dat heeft hij geweten, want hij worstelt nu met de vraag hoe het wettelijk voorschrift te ontlopen dat hem dwingt het verdrag NIET te ondertekenen.Regeren is vooruit zien, toch?

En dan een parlementslid dat vrijwillig de politieke arena verlaat en wachtgeld opstrijkt….Schandalig oordeelt men. Maar datzelfde parlement peinst er niet over om deze regeling af te schaffen. En tenslotte het beschimpen van een bevriend Staatshoofd. Onze Oosterburen weten hier raad mee en gaan gaan de schofferende cabaretier vervolgen. In ons land wil onze Minister van Veiligheid en Justitie een betreffend wetsartikel schrappen. Vrije meningsuiting…het beschimpen van een staatshoofd moet kunnen! Waar liggen de grenzen tegenwoordig?

Gelukkig kampen we op lokaal politiek niveau niet met zulke enormiteiten.Onze gemeentebestuurders houden het hoofd koel en het roer recht. Maar toch opletten geblazen, want ook in Wassenaar kennen we inmiddels het recht van Referendum en kan zo maar een raadslid vrijwillig opstappen. Hoe gaan we daar dan mee om?
En hoe te handelen wanneer een mede-burger een bevriend Dorpshoofd onheus bejegent, en mogen we straks klankborden wanneer een burgemeestersbenoeming in onze gemeente weer aan de orde komt?Valkuilen te over voor de politici die ( dan) aan het roer staan.Gelukkig weten onze wethouders zich goed staande te houden in deze woelige tijden.bOp het Groot Wassenaars Dictee ( afgelopen donderdag 21 april) sleepten ze – net als vorig jaar- de eerste prijs ( in groepsverband) in de wacht. Een hele prestatie en derhalve een felicitatie waard.
En, we kennen het gezegde maar al te goed: wie schrijft, …..blijft! En daarenboven: wie foutloos schrijft, die ……….Dat mag U zelf invullen! In elk geval, proficiat van de Vrienden van Wassenaar.     

Back To Top