Skip to content

2015 week 32 | Daar zijn we weer

De scholen zijn begonnen en bestuurlijk Wassenaar schakelt de slaapstand uit.
De raad is terug, B&W pakken hun taken weer op. Het spel gaat beginnen.
Een heerlijke tijd voor uw columnist want nu kan hij weer de vinger aan de pols houden. Prikkelen waar hij denkt dat nodig is om de trouwe lezer te alerteren. Dat is af en toe best moeilijk want voor je het weet krijg je een negatief imago.

Soms is er van alles mis in ons dorp, maar er gaat ook heel veel goed! De ondankbare taak van uw columnist is te signaleren wat naar zijn mening niet goed gaat. De Vrienden hebben in het vaandel staan dat zij zich inzetten voor de leefbaarheid van ons dorp zoals het nu is. Met een groene oase in de randstad is niks mis mee. Maar soms lijkt het wel een geuzennaam te worden.
Besturen in een dorp als het onze is in deze tijd zeker niet makkelijk. Maar het houdt wel in dat je als bestuur feedback moet krijgen over hoe je het doet. Of je daar dan rekening mee houdt is wat anders, maar daar wordt je uiteindelijk wel op afgerekend. De Vrienden willen die feedback geven, en uw columnist speelt dat weer door naar de inwoners.

Dat we zo’n toverballenmolen hebben, kan de politiek ook niet helpen. Maar er liggen wel heel wat lastiger zaken te wachten. Neem de afwikkeling van den Deijl. Ik hoor wel eens geluiden dat de heer Mens eerst alle vergunningen rond wil hebben voor wat hij aan de overkant gaat bouwen, voordat alles definitief wordt. Wat gaat er eigenlijk met de oude Mercedesgarage gaat gebeuren, want die is niet van de gemeente. Leuke klus voor een bestuur. Helaas horen we niets, want over alles hangt grondmist.

We zijn deels samengegaan met Voorschoten, maar hoe loopt dat nu? Zijn er nu ambtenaren over, of gaan er meer bijkomen. Simpele vragen, maar voor de burger die betrokken is bij zijn dorp wel belangrijk om te weten. Loopt het met de zorgtaken die we erbij hebben gekregen? Hoe gaat het met onze middenstand? Leuk dat we een Aldi krijgen op het Stadhoudersplein, maar de helft van de winkels daar staat straks leeg. Het zou allemaal wat meer rust geven als de burger daar nu eens van tijd tot tijd over zou worden geïnformeerd. Dat mag van mij ten koste gaan van verhalen over onze ambassadeurs.

Back To Top