Skip to content

2015 week 28 | Moet dat nou?

“Burgemeester Hoekema geeft aftrap kwaliteitsimpuls Zocherparken” stond in deze krant.
Snapte u die kop? Ik in ieder geval niet. Dus ging ik het hele verhaal lezen. “Hulp om de Zocherparken in beeld te brengen”. De gemeente heeft financiële steun toegezegd. Hebben we net een Den Deijlboekje gehad en nu dit weer.
Geldverspilling aan op-ploppende ideeën met in het achterhoofd onze reserves?

Eerst nog even dat Den Deijlboekje. Ziet er gelikt uit, goed van redactie en mooie foto’s. Door het beperkt aantal gedrukte exemplaren, heeft uw scribent het van het internet gedownload. Om het zo publiek te maken was in ieder geval een goed idee. Spaart in de drukkosten.
Maar wat gaat het opleveren voor de toekomst? Niets anders dan het vastleggen van een stukje geschiedenis. Toch wordt het dan een ander verhaal.

Geschiedenis en cultuur zijn van oudsher nauw verweven. In een tijd van mindere welvaart neigen politici snel tot bezuinigen op cultuur. Een prangend voorbeeld is het beleid van voormalig staatssecretaris Halbe Zijlstra die, als zijn plannen waren doorgegaan, onze cultuur ongeveer om zeep had geholpen. Subsidies aan gezelschappen en musea werden teruggeschroefd, iedereen moest zijn eigen broek maar ophouden. Dat stimuleerde de inventiviteit. Musea gingen de populaire tour op. Maar er is een grens. Eén stap verder en we hoeven het origineel van een schilderij niet meer in een museum op te hangen. Met de huidige kopieertechnieken zie je het verschil toch niet.

Terug naar Wassenaar met een rijke geschiedenis van landgoederen en tuinen. Zijn wij het vastleggen van die geschiedenis niet verplicht aan ons nageslacht? Zo ja, dan dat kost dat ook geld. Moet dat nou?
Het antwoord is ja. Want als we nu eens wat kritischer zouden zijn op fancy zaken als mooie tegeltjes bij een omstreden fietstunneltje, als we een grondruildeal met de heer Mens in alle openheid hadden gevoerd en gezien zouden hebben wat ons dat ging kosten, als we de geschiedenis van Den Deijl nu eens niet zo opgeklopt zouden publiceren, ja dan zou het besteden van geld aan het in beeld brengen van die Zocherparken een goede besteding zijn.

Het is het vinden van een balans tussen populisme en geschiedschrijving. En als we zuinig willen zijn op onze opgebouwde reserves, die alleen maar willen inzetten voor waardevolle projecten, is wijsheid bij beoordelen waar die reserves aan besteed zouden kunnen worden, essentieel.
De Vrienden hopen dat die wijsheid aanwezig is.

Back To Top