Skip to content

2015 week 26 | Een echte burgervader

“Wassenaarse politieke partijen bijzonder ingenomen met Schoute” kopte het Leidsch Dagblad van 16 februari 1985. Op 1 maart werd drs. Piet Hein Schoute formeel benoemd als de nieuwe burgemeester van ons dorp. De profielschets was typisch geschreven op een schaap met vijf poten. Onafhankelijk VVD-lid, inspirerende en dynamische persoonlijkheid, bevorderaar van de emancipatiegedachte en beschikkend over managers- en politieke kwaliteiten. De keuze van de benoemingscommissie viel unaniem op hem. Op de foto die bij het artikel in de krant geplaatst is, zien we een jonge burgemeester geflankeerd door de wethouders en de gemeentesecretaris. De eersten die hem gelukwensten waren de carnavalsvereniging De Deijlknotsen en de Vrienden van Wassenaar.

Bij zijn installatie zei Schoute dat Wassenaar heel anders is dan het lijkt. Dat exclusieve, dat is het plaatje naar buiten toe. Hij zag het als zijn taak dat plaatje te corrigeren, zodat het minder elitair leek. Hij bleef 15 jaar een bezielend burgervader. In 2000 vond hij dat hij het stokje moest overdragen en werd hij dijkgraaf van Delfland. Maar het contact met de Vrienden bleef hij onderhouden. Op 5 juli j.l. overleed hij. Hij heeft de Vrienden altijd een goed hart toegedragen. Hij was het eerste erelid van de Vrienden.
We zijn nu 15 jaar en drie burgervaders verder. En met het wegvallen van Piet Hein Schoute is ook niet alleen ons eerste maar ook ons enige erelid in alle jaren van het bestaan van de Vrienden er niet meer. Dat geeft wel aan hoe bijzonder hij is geweest.

Daarom in deze column nu eens geen kritische opmerkingen over hoe duur de gemeente is geworden, dat we de hoogste woonlasten van Nederland hebben, dat de OZB in de top 4 zit, dat desondanks de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt en dus onze reserves als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Ook geen opmerkingen over de versplintering van de politieke partijen, maar alleen een eerbetoon aan een markant bestuurder, aan een echte burgervader.

 

Back To Top