Skip to content

2015 week 24 | Clubjes

In DWK van vorige week hebt u kunnen lezen over het 40-jarig bestaan van de Heeren Societeit Wassenaar. Leden, maar ook hun partners toonden kunstproducten in het raadhuis. Onze burgervader was dermate onder de indruk dat hij dacht over een permanente expositieruimte.
Toen ik het verslag las, viel het mij op dat Wassenaar heel veel “clubjes” heeft. In alle mogelijke soorten en maten. Dwarsdoorsnedes van de maatschappij, maar ook exclusieve. Het aantal service clubs als Rotary, Lions en Soroptimisten, is ongekend hoog. Er zijn clubs alleen voor vrouwen, alleen voor mannen en gelukkig ook gemengd.

Kijk eens naar de sportclubs. Je kan bijna geen sport opnoemen of we hebben een of meerdere clubs. We hebben een muziekvereniging, maar ook een historische vereniging en nog heel veel meer.
In de Gemeentegids kom ik op 64 clubs en verenigingen. Het geeft een goed beeld van wat wij, naast wonen en werken, in Wassenaar allemaal kunnen doen.

Zijn wij een uniek dorp? Ik weet het niet, maar bedenk wel dat wij maar circa 28.000 inwoners hebben. Het verenigingsleven bloeit in Wassenaar, dat is overduidelijk.

Mij wordt wel eens verweten zo negatief te schrijven in deze columns. Dat moge waar zijn, maar daar is dan altijd ook wel een reden voor.
Wel, laat dit dan eens iets positiefs zijn. Tegenwoordig hoor je vaak zeggen dat de jeugd geen lid meer wil zijn van een club, ze hebben hun LinkedIn en hun Facebook. Geïndividualiseerde socialisatie noem ik dat.

De mens is van nature een gemeenschapsdier en instinctief gedrag dat daarbij hoort moet je niet onontwikkeld laten. Met name geldt dat voor de jeugd want in de puberteit verfijnt zich pas ons sociaal gevoel.
Gelukkig zitten in al die Wassenaarse clubjes en verenigingen niet alleen maar 50 of 60 plussers. Verenigingen verjongen. Muziekvereniging Excelsior is een mooi voorbeeld.

En de Vrienden gaan hierin mee. Er komen nieuwere, jongere bestuursleden. Gepoogd wordt om ook de jeugdige Wassenaarder te bereiken via Facebook, hun communicatiemiddel. En ze zo te laten zien hoe mooi ons dorp is, en vooral hoe belangrijk het is om dat te behouden.

Laten we hopen dat een eventuele verhoging van de BTW niet desastreus zal uitpakken voor het verenigingsleven in ons land. Het zal de inventiviteit stimuleren, wordt gezegd. De korting van de Rijksbijdrage aan onze musea heeft ze ook wakker geschud.
Wassenaar heeft dat niet nodig, het is al wakker.

Back To Top