Skip to content

2015 week 18 | Als je begrijpt wat ik bedoel.

“De aftrap van de publiekscampagne Huize Den Deijl” stond er in deze krant de afgelopen week.
Een foto met duidelijk in de buurt wonende Wassenaarse burgers. Hou toch op! Welke doordenkende projectontwikkelaar trapt daar in! Je gaat toch geen bouwval kopen als je er geen grof geld mee kan verdienen? Een casino? Of toch een McDonalds?

Ik heb al eens eerder in deze columns gepleit voor een Wassenaars museum. We mogen niet weten hoeveel de gemeente met de grondruil aan Mens heeft verdiend, maar dat moet toch wel iets zijn anders doe je het niet. Wethouder, maak er een museum van! Historische locatie. Tenslotte was de Lange Kerkdam vroeger de toegangspoort naar onze dorpskern. Ook makkelijk te bereiken voor de inwoners van Voorschoten die wat meer willen weten over het dorp waar ze nu ambtelijk mee moeten samengaan.

Dat bracht mij naar de agenda van de raadsvergadering. De monitoring van de ambtelijke integratie tussen Wassenaar en Voorschoten. Wat doe je dan als geïnteresseerd burger? Dan haal je de stukken die daarover gaan van de site, een brief van de rekenkamercommissie en het antwoord daarop van onze gemeente.
Moet u ook eens doen en dan kijken of u snapt wat er instaat. Een goede oefening voor een eindexamen Nederlands in tekst verklaren. Ik heb zo ongeveer elke zin een paar maal moeten overlezen om een idee te krijgen over wat bedoeld wordt.
De hamvraag is of de ambtelijke integratie nu wel of niet werkt. Maar wie moet dat beoordelen? Uit de stukken begrijp ik dat de gemeenteraad dat moet doen. Prima, maar nergens zie ik iets over of men ook wil weten hoe de burger er over denkt. “Als je wilt weten of je restaurant in de smaak valt vraag je het niet aan je kelner, maar aan de gasten”, schrijft de rekenkamercommissie terecht. Valt alles dan toch in de categorie grondmist?

Bij zo’n evaluatie kan je ook kijken naar hoe goed je het als bestuur doet. Bestuurskracht meten heet dat. Voorschoten doet het wel, maar Wassenaar toch nog maar niet. Het zou te veel geld kosten. Ja, we hebben natuurlijk wel heel veel geld uitgegeven, tunneltjes, seksrellen.
Is dat wellicht de reden dat Den Deijl verkocht moet worden of zijn we bang dat zal blijken dat we het toch niet helemaal goed doen.

Back To Top