Skip to content

2014 week 38 | Buurtzorg

Vorige week kwam ik bij ons op de hoek van de straat Bert Ooms tegen, u weet wel de man van Passie voor Wassenaar. Wat doe je dan als columnschrijver, je stapt van je fiets af en vraagt hoe het er mee gaat.

Of hij er zin in heeft nu het nieuwe politiek seizoen weer aanbreekt. Kortom de gewone sociale conversatie.

Maar binnen vijf minuten ging het gesprek over de zorg. In het verleden hadden Bert en ik nogal eens verschil van mening wanneer het ging over de Vrienden, maar nu hadden wij elkaar gevonden. Hij bleek een groot voorstander van een andere rol van de wijk- en buurtverenigingen in Wassenaar. Geen gezeur meer over losliggende stoeptegels en onderhoud van het groen, maar een meer sociale rol.

Een aantal maanden geleden schreef ik in een column over de Vereniging Professoren-& Burgemeesterswijk in Leiden. Die vereniging heeft verschillende wijkgroepen waaronder een wijkgroep ouderen. Het doel van de wijkgroep is ondersteunend te zijn voor de oudere bewoners van de wijk die graag zo lang mogelijk in hun eigen huis en in hun eigen wijk willen blijven wonen.

De wijkgroep werkt weer samen met het sociaal wijkteam van het Roodenburgerdistrict waar de wijk onder valt. Het sociaal wijkteam is namens de gemeente Leiden bezig met de uitvoering van de nieuwe gemeentelijke zorgtaken.

Zo’n model moet toch ook in onze gemeente mogelijk zijn.
De wijkmanager buurt- en wijkverenigingen, mevrouw D. (Danja) Vocke heeft op een van de laatste Algemene Bestuursvergaderingen van de Vrienden verteld dat zij het plan had om de rol van de wijk- en buurtverenigingen wat om te buigen en ze meer te betrekken bij al die taken die komend jaar worden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten.

Dat is wel een grote verandering. Van bemoeienis met het verkeer, het groenonderhoud en het organiseren van een buurtborrel, plus eenmaal per jaar een wandeling met de burgervader, naar een veel ingrijpender taak, met grotere verantwoordelijkheden.

De Vrienden hebben het plan om voor de eerstkomende Algemene Bestuursvergadering een vertegenwoordiger van die Leidse wijk uit te nodigen om ons te vertellen, hoe zij dat hebben georganiseerd. Wat de problemen zijn die zij tegenkomen en hoe de taakverdeling is tussen de wijk en de gemeente? En als de raad zich ook kan vinden in zo’n model, kan dokter Bert eindelijk meehelpen om Wassenaar beter te maken, zoals hij op de verkiezingsposter destijds beloofde.

Back To Top