Skip to content

19 november vuurwerk in de Warenar?

Op uitnodiging van De Vrienden van Wassenaar geven de wethouders ‘s-avonds 19 november tekst EN uitleg bij hun plannen: “Wethouders aan het Woord”.

“Ik verwacht wel enig vuurwerk “ zegt waarnemend voorzitter van de Vrienden, Bart van Leeuwen (foto). “We hebben de wethouders gevraagd om duidelijk aan te geven hoe zij de plannen uit het coalitieakkoord willen gaan uitvoeren. Dat coalitieakkoord mag je gerust ambitieus noemen, denk bijvoorbeeld aan het oplossen van de verkeersproblemen, dus ik ben benieuwd wat de wethouders daarover te zeggen hebben. We weten dat veel Wassenaarders het beu zijn om in het dorp en op de Rijksstraatweg telkens in de file te staan. Wat gaat de gemeente daaraan doen? Hoe lang gaat dat nog duren? Hoeveel gaat het kosten?” “We zijn benieuwd hoe de wethouders zullen reageren wanneer zij door de inwoners scherp ondervraagd worden. We hebben er alle vertrouwen in dat zij zich goed staande zullen houden, maar het valt niet te ontkennen dat er heikele punten zijn ”. Aldus Bart van Leeuwen. Naast de verkeersproblemen noemt hij de OZB verhoging, de woningbouw, AVALEX en het vluchtelingenbeleid. Allemaal onderwerpen waar veel inwoners zich druk over maken. De vijf wethouders geven elk apart een toelichting op hun plannen. Direct na elke voordracht mogen er alvast verhelderende vragen gesteld worden. Daarna komt de burgemeester aan het woord. Hij zal spreken over Wassenaar als zelfstandige gemeente en mogelijk ook over onderwerpen zoals handhaving en veiligheid. Na de presentaties volgt een discussie tussen de zaal en de wethouders.Van Leeuwen: “Ik hoop dat de avond duidelijkheid gaat geven. Duidelijkheid die er nu nog niet is want de teksten die we krijgen zijn niet altijd even HELDER. Neem de begroting 2019: een boek WERK van 246 pagina’s waarin niet te vinden is hoeveel geld er volgend jaar besteed wordt aan de INVESTERINGSplannen uit het coalitieakkoord. Hoe weet je dan of ons belastinggeld goed besteed wordt? DE GEMEENTE ZEGT DAN WEL WAT ZE DOET, MAAR DOET ZE WAT ZE ZEGT ? . Ik hoop van harte dat de wethouders dat goed gaan uitleggen”.

“Daarom hoop ik ook dat er op 19 november veel mensen naar de Warenar komen! “

Back To Top