Op niet- politieke grondslag, de leefbaarheid en recreatiemogelijkheden van Wassenaar, ook in het kader van de ruimtelijke ordening, te behouden en te bevorderen op zodanige wijze, dat het eigen karakter dezer gemeente gehandhaafd blijft.

Contactgegevens Vrienden van Wassenaar

Secretariaat postbus 2097
2240 CB Wassenaar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
IBAN: NL11 INGB 0000 192270

Wij vragen van onze leden een minimumcontributie van € 20,- per jaar. Wanneer u ons iets meer wilt betalen, wordt dat bijzonder op prijs gesteld. Ook hebben wij de 'club van 50', dat zijn leden die een minimumcontributie van €50 euro per jaar betalen. Leden worden geregeld op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de vereniging en de activiteiten van de vereniging. Ook worden er evenementen georganiseerd waar leden aan deel kunnen nemen, zoals bezoeken aan bijzondere plaatsen in of rond onze gemeente.

Het secretariaat neemt zo snel mogelijk contact met u op als u een e-mail stuurt.

In 1967 werd de Vereniging van Vrienden van Wassenaar opgericht. De Vereniging is niet partij-politiek gedreven  en heeft één doel: het behoud van de bijzondere woonomgeving in/van Wassenaar.

De directe aanleiding voor de oprichting van de Vereniging was het plan van het gemeentebestuur om op het tracé van de toenmalige tramlijn Den Haag – Leiden een brede autoweg aan te leggen. Dwars door ons dorp! Dit leidde tot hevig protest van inwoners, die zich hierop aaneensloten in de Vereniging De Vereniging telde binnen de kortste keren 1000 leden. 

De Vereniging is reeds 50 jaar succesvol actief. De Vrienden stellen zich te weer tegen bestuurlijke plannen die het karakter van ons dorp schaden en draagt zelf ook initiatieven aan die onze woonomgeving ten goede komen

Zo had Rijkswaterstaat in 1967 het plan om een  vier verdiepingen tellend sterviaduct bij de Bijhorst te plaatsen. En wilde de provincie een jaar later een verdubbeling van het aantal rijstroken van de Katwijkseweg tussen de van Zuylen van Nijevelt en Rijksdorp. Tien jaar daarna besloot de  Wassenaarse gemeenteraad -zonder inspraak toe te staan- om in de kwekerij naast raadhuis de Paauw, een kantoor voor de ambtelijke diensten te bouwen. In al deze gevallen konden de Vrienden beargumenteerd en met acties het tij keren.

Meer recent wilde de gemeente onderzoeken of op groene splinterlocaties in het dorp alsnog huizenbouw kon plaatsvinden. De Vrienden reageerden met de slogan “Geen groen voor poen”. Ook keerden de Vrienden zich tegen de komst van een Casino aan de ingang van de Lange Kerkdam.

Zelf stellen de Vrienden met grote regelmaat het belang van ons divers Cultureel Erfgoed aan de orde. Ook bepleiten de Vrienden sinds jaar en dag ondertunneling van de Rijksstraatweg.
Auto’s onder de grond; fietsers boven de grond. Het zal uiteindelijk lukken!

Jubileum en jubileumboek

In 2017 vierde de Vereniging haar 50-jarig jubileum en organiseerde tal van evenementen met in november als slotmanifestatie een symposium met sprekers als de Commissaris van de Koning voor Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, oud-minister mevrouw Annemarie Jorritsma, journalist, schrijver publiek sector, de heer Simon Kooistra en waarnemend burgemeester voor Wassenaar, de heer Charlie Aptroot. Ter gelegenheid van dit jubileum is een boek uitgegeven “50 jaar Vereniging van Vrienden van Wassenaar”. Voor de leden is een exemplaar van dit boek kosteloos beschikbaar. Via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan een afspraak worden gemaakt voor het ophalen van dit boek.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

VOORZITTER
De heer Jacob Jan Bakker 

PENNINGMEESTER
De heer drs. B. van Leeuwen

SECRETARIS
Mevrouw mr. N. L. Hofman

LID
Dr. W.F Tordoir

 

 

De vereniging bereikt haar doelstelling door als burgergroepering de bewoners te betrekken bij alle projecten en initiatieven van Gemeentewege, die de leefbaarheid in ons dorp en het welzijn van de burgers raken.

Door publicaties, het organiseren van bijeenkomsten, door overleg te plegen met bestuurders etc. , worden de belangrijke onderwerpen aan het licht gebracht en probeert de Vereniging (mede) sturend op te treden.

Ook worden eigen initiatieven ontplooid, contacten gezocht met politieke partijen, overleg gepleegd met buurtverenigingen en discussiegroepen belegd met met experts en adviseurs op bijzondere vakgebieden.

Middels een eigen Nieuwsbrief en internetconvocaties worden de leden op hoogte gehouden en geraadpleegd voor hun oordeelsvorming.

Onze visie
De Provincie Zuid-Holland is de dichtst bevolkte provincie van Nederland. De Zuid Vleugel van de Randstad wordt desondanks verder volgebouwd. Daarom is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied prioriteit geworden: Wassenaar heeft een bijzondere functie te vervullen als groene leefgemeenschap in een oprukkende stedelijke omgeving. Groen, dorpskarakter, landgoederen, duinen, cultureel erfgoed en recreatie kenmerken de bijzondere rol van Wassenaar. Zowel uit oogpunt van leefbaarheid als uit oogpunt van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio is behoud en versterking van deze functie essentieel.