Geachte voorzitter en leden van de commissie,
Hartelijk dank voor de gelegenheid om nà de hoorzitting van 6 oktober jl. nogmaals schriftelijk in te spreken over het bestemmingsplan Ammonslaantje naast nummer 39.
Wij zullen de eerder aangevoerde argumenten niet herhalen, maar het voorliggende besluit geeft ons aanleiding om u nogmaals te verzoeken dit voorstel niet goed te keuren en het college opdracht te geven om een deel van het huiswerk over te doen.
Het huiswerk is namelijk onvoldoende.

Beste Commissieleden,

Dank voor deze gelegenheid om als Vereniging Vrienden van Wassenaar wederom uw aandacht te vragen voor ontwikkelingen in en rond de locatie Valkenburg. In het verleden hebben de Vrienden zich herhaaldelijk richting de Gemeenteraad uitgesproken over de planinrichting van dit gebied en de gevolgen daarvan evenals over de Nota van Uitgangspunten Groene Zone. Het is niet mijn bedoeling om onze zorgpunten te herhalen, die zijn u genoegzaam bekend, en wat betreft de Nota Groene Zone kunt u in de Nota van Beantwoording de op- en aanmerkingen van de Vrienden lezen. Trouwens ondanks onze zorgpunten wil ik de wethouder en zijn ambtenaren een compliment geven voor het geleverde werk en voor het meenemen van veel opmerkingen uit het participatietraject.