Concept notulen van de Algemene Vergadering van de Vrienden van Wassenaar d.d. 27 mei 2015 in de Persijnszaal van de Warenar

Bekijk hier de notulen