De Vrienden  vieren volgend jaar hun 50 ste verjaardag. 50 jaar lang betrokken Wassenaarders die één doel voor ogen hebben: behoud van het groene en dorpse karakter van onze woonplaats. Temidden van oprukkende huizenbouw en nieuwe wegaanleg in de omgeving. Inderdaad, het  behoud van  de groene oase.

De vereniging heeft leden door heel Wassenaar heen. Noord, Zuid, dorpscentrum. Alle gezindten en
politieke partijen zijn vertegenwoordigd. Echte vrienden vanuit de hele  bevolking. En als je dan 50 jaar bestaat moet je wel goede dingen gedaan hebben in de loop van de tijd. Laten we maar een paar voorbeelden noemen. De aanleg van een brede autoweg dwars door ons dorp heen hebben de Vrienden kunnen verijdelen. Geen kantoorgebouw voor de ambtenaren naast het raadhuis de Paauw. Geen groen voor poen. Geen gokinstelling aan de entree van de Lange Kerkdam. Maar wel behoud van het gewaardeerde culturele erfgoed. Daarmee steekt Wassenaar omliggende gemeenten naar de kroon. En onze jarenlange lobby voor ondertunneling van de rijksstraatweg lijkt allengs enig succes te baren. Er is licht aan het begin van de tunnel ! Binnenkort gaan de leden discussiëren over koers en toekomst van de vereniging. De Vrienden vormen een burgergroepering en werken aanvullend op de formele democratie. Dat heeft zo zijn voor- en nadelen. Wij hoeven niet op korte termijn gunsten te bedenken om gekozen te worden. Maar wij spannen ons wel  in voor een aantrekkelijke woonplaats, ook voor onze kinderen. Daar staat tegenover dat wij geen besluiten kunnen nemen. De Vrienden moeten het hebben van inhoudelijke bijdragen en overtuigingskracht. En is het niet zo dat eigenlijk iedereen die bewust voor wassenaar heeft gekozen als woonplaats daarmee vriend van wassenaar is ? En daarom het karakter en de identiteit van het dorp wil behouden en versterken ? Als u mee wil denken en ook vriend wil
worden bent u van harte welkom dinsdagavond 21 juni a.s. in de Warenar. Gezamenlijk hebben we de meeste invloed. Samen sterk voor Wassenaar !