Het is al weer enkele maanden geleden dat de voltallige Gemeenteraad een motie heeft aangenomen waarin wordt bepaald dat hoe hoger het aantal woningen die Katwijk ten noorden van ons wil bouwen, hoe meer kwaliteit en omvang de Groene Zone moet krijgen. Dit was goed nieuws voor eenieder die begaan is met de groene buffer tussen onze gemeentes, want alles wat er gebouwd gaat worden boven de 5000 woningen zal leiden tot meer groen; niet alleen de 600 extra woningen in Valkenhorst maar ook de meer dan 1000 in Zijlhoek/de Woerd.

Vanaf medio jaren tachtig zijn de Wassenaarse gemeenteambtenaren gehuisvest in het huidige gemeentekantoor. Na het mislukte experiment van ambtelijke samenvoeging met Voorschoten krijgt Wassenaar weer haar eigen ambtenaren (52% van de huidige gezamenlijke bezetting). Ambitieuze plannen voor een nieuw groot gemeentekantoor zijn gelukkig nimmer tot uitvoering gekomen en het huidige gemeentekantoor zou op termijn vanwege flex- en telewerken te groot zijn.