Over het asiel- en migratiebeleid in ons land bestaan veel tegengestelde opvattingen. U zult er zelf ongetwijfeld ook een mening over hebben. Wij als Vrienden hebben geen aandrang ons in dit debat te mengen. Waar we het echter wel een keer over willen hebben zijn de gevolgen van het beleid, namelijk dat er in Wassenaar mensen met een migratie-achtergrond zijn komen wonen, niet zijnde de vele expats in ons dorp.

Oudere geboren en getogen Wassenaarders herinneren zich vermoedelijk Jan Klumper, zo ruim zestig jaar geleden. Deze slungelige en wat gehavende dorpsgenoot was onafscheidelijk van zijn oude rammelige rijwiel. Jan vertoefde vaak in het begingedeelte van de Langstraat. Hij zat daar steeds op zijn bagagedrager, want zijn zadel was hij kwijt. Hij maakte geen gebruik van zijn fietstrappers, maar verplaatste zich bij voorkeur met behulp van zijn lange benen.